quản lý kế toán

  1. KIU ASIA

    ERP KIU ERP: Giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

    Ra mắt sàn thương mại điện tử KIU và giải pháp KIU ERP dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu http://enternews.vn/ra-mat-nen-tang-kiu-giup-doanh-nghiep-tiep-can-thi-truong-quoc-te.html http://vneconomictimes.com/article/business/kiuplatform-released-in-vietnam...