quản lý quầy thuốc

  1. D

    Other Phần mềm quản lý quầy thuốc tây gọn nhẹ miễn phí

    Xin giới thiệu đến các bạn phần mềm quản lý quầy thuốc gọn nhẹ, miễn phí. Toàn bộ file cài đặt không quá 10MB, không cần cài đặt cơ sở dữ liệu phức tạp. Tính năng: - Hỗ trợ nhiều tài khoản đăng nhập, mỗi tài khoản sẽ được thống kê sô lượng bán riêng trong lịch sử bán hàng - Nhập dữ liệu...