sms

  1. V

    Phần Mềm Gửi Tin Nhắn Báo Bảng Lương

    Sử dụng phần mềm bạn sẽ không còn đối mặt với nỗi lo khóa sim vì: · Cài đặt độ trễ khi gửi sms · Hỗ trợ gửi sms bằng sim vnm với chi phí rẻ và hạn chế bị khóa · Lọc số điện thoại trùng, lọc gửi theo nhà mạng · Trộn nội dung sms, tin sẽ không bị nhà mạng đánh dấu là spam · Và còn rất nhiều...