soan ho so so sach

  1. J

    miễn phí hướng dẫn khi làm bctc cuối năm tại tp hcm với giá rẻ nhất

    miễn phí hướng dẫn khi làm bctc cuối năm tại tp hcm với giá rẻ nhất Thực hiện các nhiệm vụ: - Quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn. - Thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp + thuế giá trị gia tăng; - Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp - gián tiếp) - Kiểm tra lại công tác kê khai...