thay đổi dkkd

  1. Đ

    Thay đổi tên công ty, những vấn đề cần lưu ý

    Thay đổi tên doanh nghiệp Khi công ty muốn thay đổi tên công ty thì công ty ngoài việc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty còn phải thực hiện hồ sơ bổ sung con dấu pháp nhân của công ty, in ấn lại hóa đơn VAT, thông báo việc bổ sung với các xí nghiệp liên hệ như: thuế, ngân hàng...