thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

  1. H

    DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

    * Bạn có ý tưởng kinh doanh muốn thành lập doanh nghiệp và chọn cho mình một loại hình doanh nghiệp phù hợp, đăng ký ngành nghề phù hợp, số thành viên, vốn điều lệ tương ứng với năng lực hiện có để được sở kế hoạch đầu tư cấp phép hoạt động. * Bạn muốn thay đổi tên công ty, địa điểm kinh doanh...