thẻ tích điểm trong pmbh

  1. Thu Huyen G9

    Other PMBH Viva Online- Những điều cần nhớ trong tích điểm khách hàng

    Khái niệm "Chương trình khuyến mãi tích điểm khách hàng" Là số tiền mua hàng của khách hàng trong 1, khi đạt mức điểm nhất định khách hàng sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi mà người mua bình thường không có. Ví dụ khách đến mua quần áo ở shop bạn, mỗi lần tích được 10 điểm, khi khách đạt 100...