thời trang

  1. L

    ERP Phần mềm chuyên quản lý bán lẻ cho chuỗi cửa hàng , đặc biệt là thời trang

    Phần mềm chuyên quản lý bán lẻ cho chuỗi cửa hàng ,đặc biệt là thời trang với đầy đủ tính năng từ quản lý từ khâu đặt hàng nhà cung cấp tới bán hàng cho khách hàng , tính toán doanh thu , lợi nhuận , tồn kho , phân tích bán hàng,báo cáo kết quả kinh doanh, kết nối các thiết bị ngoại...