tin học căn bản

  1. 3

    Học tin học văn phòng căn bản ở đâu

    Học tin học văn phòng căn bản ở đâu? Có lớp dạy tin học văn phòng cho người chưa biết gì hay không? Chưa biết gì về máy tính có học được tin học văn phòng hay không? Lớp tin học căn bản từ đầu học phí bao nhiêu? Lớp học tin học căn bản cho người lớn tuổi ở hà nội? Do công nghệ hóa trong công...