tiếng anh chuyên ngành acca

  1. P

    VIETSOURCING KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

    Kính gửi: Quý Anh Chị học viên Thông tin lớp học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH Ngày khai giảng: 23/07/2017 Nội dung khóa học: - Chủ đề 1: Doanh nghiệp - Chủ đề 2: Kế toán trong doanh nghiệp - Chủ đề 3: Nghiệp vụ kế toán - Chủ đề 4: Báo cáo tài chính - Chủ đề 5: Hệ thống kế...