trung cap thu vien

  1. T

    Lớp Trung cấp Thư viện Thiết bị cấp tốc cho người đi làm – có đào tạo online từ xa

    Lớp Trung cấp Thư viện Thiết bị cấp tốc cho người đi làm – có đào tạo online từ xa Trường dạy TRUNG CẤP THƯ VIỆN - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC tại Hà Nội thông báo mở lớp cấp tốc 10 tháng Bằng Trung cấp Thư viện, Chứng chỉ Quản lí thiết bị trường học chỉ 1 tháng cho người thi xét biên chế viên chức -...