trung tâm học kế toán tổng hợp

  1. N

    khóa học kế toán tổng hợp cơ bản thực hành Tại TP HCM, Hà Nội, ...

    Đào tạo khóa học kế toán tổng hợp cơ bản thực hành NỘI DUNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH (dành cho đối tượng chưa học hoặc quên kiến thức về kế toán) Mọi chi tiết xin liên hệ: Holine: 0969 86 86 44 (Ms Huệ) Mail: huent@giaoducvietnam.edu.vn Skype: huemanh9495 I. ĐỐI TƯỢNG HỌC: - Học viên chưa...