tt133

  1. M

    tt133

    Năm 2016 mình làm QĐ48 năm 2017 thông tư mới 133 mà chưa biết làm ntn, hạch toán ra sao? Hoang mang quá.cả nhà có giống e ko ak?