tuyen dai ly chu ky so

  1. ketoanpro2017

    Tuyển đại lý chữ ký số Chiết khấu cao nhất

    HỢP TÁC ĐẠI LÝ CHỮ KÝ SỐ Để thực hiện kế hoạch phát triển kênh phân phối trong năm 2015, Chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm Đại lý cung cấp dịch vụ chữ ký số các nhà mạng: VNPT, FPTCA, VINACA, VIETTELCA, … 1.Các tiêu chí lựa chọn như sau: · Là cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức có giấy đăng ký...