tuyển dụng chuyên gia đánh giá iso

  1. vintecom

    Tuyển Kế toán Quản trị Khách hàng

    - Công ty Tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế tuyển dụng: 03 kế toán quản trị khách hàng & 02 chuyên gia Đào tạo tư vấn ISO làm việc tại Hà Nội (Chi tiết tham khảo: http://vintecom.com.vn/detail.aspx?newsid=165 ) - Ứng viên liên hệ với Ms.Hà 094.886.5288/ email: vintecom@fpt.vn. Xin cảm ơn!