tuyển sinh các lớp kế toán trưởng tại hà nội

  1. T

    Tuyển sinh các lớp Kế toán trưởng tại Hà nội

    I. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TRƯỞNG DO DaoTaoKeToanQuanTri.com tổ chức Hiện tại, DaoTaoKeToanQuanTri.com đã phối kết hợp cùng Trường Đại học Tài Chính Ngân Hàng Hà nội và Đại Học Kinh Tế Quốc Dân trong việc đào tạo chương trình Kế toán trưởng. Nhằm mục đích tạo thuận lợi...