tuyển sinh trung cấp luật

  1. T

    Đào tạo Trung cấp Luật chính quy – mở lớp học nhanh cho người đi làm

    Đào tạo Trung cấp Luật chính quy – mở lớp học nhanh cho người đi làm Trường Trung cấp Luật Hà Nội xét tuyển học Trung cấp Luật theo hồ sơ cho mọi đối tượng (kể cả không có bằng cấp 3) - được chọn thời gian học - có lớp Trung cấp Luật cấp tốc 8 tháng - Điện thoại / Zalo: 0988 912 205. Trường...
  2. T

    Trường dạy Trung cấp Luật cho người đi làm – học nhanh 8 tháng Bằng chính quy

    Trường dạy Trung cấp Luật cho người đi làm – học nhanh 8 tháng Bằng chính quy Trường Trung cấp Luật Hà Nội xét tuyển học Trung cấp Luật theo hồ sơ cho mọi đối tượng (kể cả không có bằng cấp 3) - được chọn thời gian học - có lớp Trung cấp Luật cấp tốc 8 tháng - Điện thoại / Zalo: 0988 912 205...