tuyển sinh trung cấp luật

  1. T

    Trường dạy Trung cấp Luật cho người đi làm – học nhanh 8 tháng Bằng chính quy

    Trường dạy Trung cấp Luật cho người đi làm – học nhanh 8 tháng Bằng chính quy Trường Trung cấp Luật Hà Nội xét tuyển học Trung cấp Luật theo hồ sơ cho mọi đối tượng (kể cả không có bằng cấp 3) - được chọn thời gian học - có lớp Trung cấp Luật cấp tốc 8 tháng - Điện thoại / Zalo: 0988 912 205...