tuyển thực tập sinh

  1. K

    Tuyển thực tập kế toán / Tìm nơi nhận thực tập kế toán

    Tuyển 02 bạn thực tập sinh kế toán để nhập liệu, học hỏi làm quen với chứng từ, phần mềm và lên sổ sách Yêu cầu: - Tốt nghiệp các trường kinh tế, kế toán tài chính. - Chưa đi làm muốn học hỏi kinh nghiệm - Thời gian làm việc từ thứ 02 đến thứ 07 hàng tuần Quyền lợi: - Được hỗ trợ ăn trưa và...