vintecom tuyển dụng

  1. vintecom

    Tuyển dụng kế toán quản trị khách hàng

    VINTECOM Quốc tế tuyển dụng 03 kế toán quản trị khách hàng làm việc tại Hà Nội. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Tiếp nhận yêu cầu khách hàng, xử lý và hỗ trợ khách hàng các hồ sơ, thủ tục ISO cần thiết trước khi đăng ký/ mời tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ 3 tiến hành đánh giá cấp giấy chứng chỉ ISO. -...
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video