HRM Một số tính năng nổi bật trong phân hệ chấm công phần mềm quản lý nhân sự tiền lương ARPPro

  • Thread starter trathi
  • Ngày gửi

1734 lượt xem

T

trathi

Sơ cấp
I. MÔ HÌNH PHÂN HỆII. MỘT SỐ ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
1. Kết nối thiết bị
- Hệ thống kết nối được các thiết bị của các hãng khác nhau như: ZKSoftware, ADel, Ronal Jack, Vigilance, Abrivision, ...
- Đọc dữ liệu trực tiếp từ máy chấm công qua kết nối TCP/IP, USB, RS232,...
- Hoặc nhập dữ liệu chấm công bằng file .txt, file .dat của lấy từ máy chấm công qua USB, file .xls hoặc tự thiết lập định dạng.
- Thiết lập lấy dữ liệu chấm công ở các chi nhánh xa qua internet đồng bộ tại máy chủ tập trung.

2. Xử lý tính công
- Thiết lập nhiều loại ca khác nhau: ca ngày, ca đêm, 3 ca,...Quy định cho phép tăng ca, mốc thời gian tăng ca, đi trể về sớm, ...
- Thiết lập lịch làm việc động có ca thay đổi theo chu kỳ ngày, tuần, tháng.
- Gán ca hoặc lịch làm việc cho nhân viên theo từng khoảng thời gian.
- Chức năng bổ sung, chỉnh sửa, xóa log chấm công thừa trước khi tính công.
- Bảng công có thể nhập trực tiếp từ file excel/ nhập trên hệ thống hoặc thông qua xử lý công sẽ được chuyển sang phân hệ Tiền lương
- Xử lý tự động nhận diện ca hoặc ca theo lịch đã thiết lập cho nhân viên.
- Có chức năng cho phép người dùng duyệt ca, công, tăng ca, đi trể về sớm,...
- Chức năng khóa/ mở khóa dữ liệu (log chấm công, kết quả tính công) theo kỳ.

Chi tiết tham khảo tại website www.nhansutienluong.net hoac www.maple.com.vn

Nguồn : Maple JSC
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều