Other Chỉ in vài hình trong file TIF

  • Thread starter Ha Thanh Long
  • Ngày gửi

2620 lượt xem

H

Ha Thanh Long

Sơ cấp
31/10/05
8
0
1
Tp. Ho Chi Minh
Tình hình là các bạn làm văn phòng hay kế toán thường scan nhiều trang giấy tờ thành dạng file TIFF. Nhưng khi cần in vài trang trong đó thì lại không có lựa chọn. Để giải quyết vấn đề đó bạn có thể dùng phần mềm TIFF-SPLITTER để tách 1 hoặc 1 vài trang cần in thành tập tin TIFF khác.
 

Thành viên trực tuyến

  • ongun123

TEXT LINK

Xem nhiều