Hạch toán sau khi có biên bản kiểm tra của chi cục thuế.

  • Thread starter ngoctt
  • Ngày gửi
N

ngoctt

Guest
6/6/06
58
0
6
Hà Nội
Sau đợt kiểm tra của chi cục thuế, bên em có quyết định xử phạt về thuế và sổ sách kế toán như sau:
1. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 11.000.000 đ
2. Truy thu số thuế sau kiểm tra thuế là: 12.200.477. Cụ thể:
- Thuế GTGT: 7.081.001 Đ
+ Năm 2009 số thuế tăng thêm sau kiểm tra là : 28.619.424
+ Năm 2011 số thuế giảm sau kiểm tra là: 24.424.787
+ Năm 2013, số thuế tăng thêm sau kiểm tra là: 2.886.364
Số thuế tăng thêm sau kiểm tra năm 2009, 2013 được bù trừ với số thuế giảm sau kiểm tra năm 2011 là 24.424.787 dẫn đến đơn vị bị truy thu số thuế GTGT là: 7.081.001 đ.
- Thuế TNDN năm 2011 bị truy thu: 5.119.476
3. Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn là: 40.240.978 đ
Cả nhà cho em hỏi:
- Em hạch toán như thế nào đối với số tiền phạt đã nộp vào ngân sách nhà nước
- EM có phải xuất hóa đơn đối với khoản thuế GTGT bị truy thu không
- Em có phải điều chỉnh lại báo cáo tài chính năm 2011 không
Cảm ơn cả nhà nhiều
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,120
514
113
Thủ Đô
Ðề: Hạch toán sau khi có biên bản kiểm tra của chi cục thuế.

Sau đợt kiểm tra của chi cục thuế, bên em có quyết định xử phạt về thuế và sổ sách kế toán như sau:
1. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 11.000.000 đ
2. Truy thu số thuế sau kiểm tra thuế là: 12.200.477. Cụ thể:
- Thuế GTGT: 7.081.001 Đ
+ Năm 2009 số thuế tăng thêm sau kiểm tra là : 28.619.424
+ Năm 2011 số thuế giảm sau kiểm tra là: 24.424.787
+ Năm 2013, số thuế tăng thêm sau kiểm tra là: 2.886.364
Số thuế tăng thêm sau kiểm tra năm 2009, 2013 được bù trừ với số thuế giảm sau kiểm tra năm 2011 là 24.424.787 dẫn đến đơn vị bị truy thu số thuế GTGT là: 7.081.001 đ.
- Thuế TNDN năm 2011 bị truy thu: 5.119.476
3. Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn là: 40.240.978 đ
Cả nhà cho em hỏi:
- Em hạch toán như thế nào đối với số tiền phạt đã nộp vào ngân sách nhà nước
- EM có phải xuất hóa đơn đối với khoản thuế GTGT bị truy thu không
- Em có phải điều chỉnh lại báo cáo tài chính năm 2011 không
Cảm ơn cả nhà nhiều

QT Thuế sao lại bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực KT ?VPHC trong lĩnh vực KT, CQT đâu có chức năng xử phạt đâu.
V/v hạch toán sau QTT có rất nhiều topic trao đổi, thảo luận...bạn dùng search trong forum để tìm nhé.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều