Hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

  • Thread starter Nhi P
  • Ngày gửi
N

Nhi P

Sơ cấp
3/7/14
9
0
1
Huế
Cả nhà ơi, cả nhà giúp mình vụ này với. Cơ quan mình là cơ quan hành chính sự nghiệp, mình có làm chủ đầu tư các công trình. Quy trình như sau:
- Cơ quan tài chính cấp kinh phí
- Cơ quan mình hợp đồng đơn vị thi công, tư vấn.
- Mình cho đơn vị thi công tạm ứng, hoặc thanh toán giai đoạn hoàn thành, thanh toán khối lượng hoàn thành.
- Nghiệm thu đưa vào sử dụng. Rồi giao tài sản đã hình thành cho đơn vị khác, có nghĩa là tài sản đó mình không hạch toán là tài sản cố định của cơ quan mình mà theo hình thức chìa khóa trao tay.
Cả nhà giúp mình hạch toán:
1. Khi nhận kinh phí do cơ quan tài chính cấp vốn đầu tư XDCB.
2. Thanh toán cho đơn vị thi công:
- Tạm ứng
- Thanh toán giai đoạn
- Thanh toán khối lượng hoàn thành.
3. Thanh toán cho đơn vị tư vấn, bao gồm:
- Tư vấn lập BCKTKT.
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
- Tư vấn thẩm tra dự toán, BVTC
Tất các nghiệp vụ trên đều theo hình thức chuyển khoản.
4. - Rút tiền mặt kinh phí của Ban quản lý dự án
- Chi cho ban quản lý dự án.
5. chuyển khoản thanh toán kinh phí thẩm tra quyết toán cho cơ quan tài chính
6. Lúc có quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình XDCB có cần hạch toán thêm gì hay có động tác gì nữa k
Nhờ cả nhà giúp mình với nhé. Cảm ơn nhiều nhiều!
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều