Cổ đông thoái vốn rút khỏi công ty

  • Thread starter atcvietnam
  • Ngày gửi
A

atcvietnam

Sơ cấp
1/7/14
12
0
0
28
Hà Nội
Xin chào anh chị webketoan

Hiện nay công ty em đang là có 4 cổ đông sáng lập thuộc Công Ty Cổ Phần và trong GPKD có tên của cả 4 cổ đông sáng lập đó và có ghi rõ số vốn, số tiền góp vốn giờ có 1 cổ đông muốn rút khỏi công ty không làm cùng công ty nữa thì em cần phải làm các biên bản giấy tờ gì cho hợp ạ. Để tránh sau này sảy ra tranh chấp nữa.

Xin cảm ơn.
 
T

trungkien47a

Trung cấp
30/8/10
181
1
18
lam dong
Ðề: Cổ đông thoái vốn rút khỏi công ty

Theo quy định tại Điều 84 khoản 5 Luật doanh nghiệp hiện hành có quy định: Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Chiếu với quy định trên thì khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho cổ đông khác của công ty thì không cần phải có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ hay HĐQT. Công ty phải thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp chuyển nhượng có số cổ phần từ 5% trở lên theo quy định tại khoản 4 Điều 86 luật doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm những giấy tờ được quy định tại Điều 41 Nghị định 43/2010/NĐ-CP gồm: Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Kèm theo Thông báo phải có: quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng; bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông sáng lập nhận chuyển nhượng là cá nhân. Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 
A

atcvietnam

Sơ cấp
1/7/14
12
0
0
28
Hà Nội
Ðề: Cổ đông thoái vốn rút khỏi công ty

@trungkien47a Cảm ơn bạn. Nhưng phần này mình muốn hỏi thêm 1 chút. Nếu là cổ đông đó muốn đi khỏi công ty. Hiện tại công ty mình có 4 cổ đông và giờ họ đi thì còn lại là 3 cổ đông. Nhưng họ đang nắm giữ 15% cổ phần và giờ họ muốn chuyển nhượng lại cho 3 cổ đông còn lại là mỗi người 5%. Vậy văn bản quyết định cũng như giấy tờ liên quan khách như nào bạn có thể nói rõ hơn giúp mình được không ạ.

Thanks
 
T

trungkien47a

Trung cấp
30/8/10
181
1
18
lam dong
Ðề: Cổ đông thoái vốn rút khỏi công ty

Thứ 1: sau khi 1 cổ đông đi, còn 3 người như vậy là đủ để vẫn là cty cổ phần
thứ 2: cố đông sáng lập chuyển nhượng lại cho cổ đông sáng lập, ổn ko vấp gì về các hạn chế khác.
thứ 3: tổng số cổ phần phổ thông cổ đông >20%
thứ 3: 3 người còn lại, mỗi người nhận thêm 5%, như vậy cần phải làm lại đăng ký kinh doanh
nói chung cty bạn là chuyển nhương bình thường.

về thủ tục: Hồ sơ chuyển nhượng sẽ bao gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thông báo chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập. Công ty bạn phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến về việc chuyển nhượng cổ phần. Cuộc họp phải được lập thành biên bản.


các cao thủ khác cho thêm ý kiến nha.
 
A

atcvietnam

Sơ cấp
1/7/14
12
0
0
28
Hà Nội
Ðề: Cổ đông thoái vốn rút khỏi công ty

@trungkien47a Cảm ơn bạn nhé.
 

Xem nhiều