Chi phí sử dụng nội bộ

  • Thread starter lekimminh
  • Ngày gửi
L

lekimminh

Sơ cấp
6/3/10
12
0
1
Quang Nam
Xin anh chị em cho mình hỏi như sau :
Công ty mình là Cty cổ phần, ngành nghề : vận tải khách bằng taxi. Trong quá trình hoạt động, có sử dụng xe taxi để đi công tác, vì không có xe con riêng cho hoạt động chung. Lái xe được hưởng lương khoán trên doanh thu xe chạy. Do vậy khi xe taxi chạy phục vụ công tác, khoản tiền vẫn ghi doanh thu để có cơ sở tính lương cho lái xe ( ghi doanh thu tiêu thụ nội bộ). Trước đây mình đã định khoản như thế này :
Doanh thu tiêu thụ nội bộ xe công tác : N133 , N642 Phí công tác
C512, C3331 ( Thuế đầu ra chính là thuế đầu vào khấu trừ & donh thu nội bộ là chi phí công tác).
Và xuất hóa đơn ghi khách hàng là chính Công ty mình. Xin hỏi :
1/ Trước đây Hạch toán như vậy là đúng chưa?
2/ Theo khoản 4 điều 3 Thông tư 119/2014-TT-BTC ngày 25/8/2014 :
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.
Hàng hóa luân chuyển nội bộ nhưhàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.

Vậy kể từ 1/9/2014 không phải xuất hóa đơn và ghi doanh thu, thuế đối với khoản tiêu thụ nội bộ này nữa. Không ghi doanh thu, không ghi chi phí.Có đúng không?
Và phải định khoản như thế nào? ( do phải hạch roán sao thể hiện doanh thu và tính lương cho lái xe trên khoản doanh thu đó).
Mong các anh chị em hướng dẫn giúp. Xin cảm ơn nhiều.
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
34
TP Vinh - TP HCM
Chào bạn, trước kia bạn hạch toán vậy là đúng rồi.

Theo qui định mới trong TT119 thì tiêu dùng nội bộ không còn chịu thuế GTGT và thuế TNDN, tuy nhiên vẫn phải xuất Hóa đơn theo TT39 (đoạn sửa đổi TT39 vẫn y/c xuất HĐ hàng tiêu dùng nội bộ).

Do đó theo mình bạn vẫn xuất HĐ không chịu thuế GTGT, không tính thuế TNDN đối với hóa đơn này.

Về việc hạch toán theo mình có 2 cách cho bạn áp dụng:

1. Vẫn để bút toán Nợ TK 642/Có TK 512 để theo dõi riêng khoản doanh thu này khi tính lương cho NV. Không còn bút toán Thuế, ko phải tính thuế TNDN cho hóa đơn này, do đó khi tính thuế TNDN thì loại trừ phần doanh thu và chi phí này ra.

2. Không hạch toán gì thêm, nghĩa là vẫn có bút toán giá vốn Nợ TK 632/Có TK 334, 214... nhưng ko có bút toán doanh thu - chi phí. Lưu các hóa đơn này riêng và hàng tháng dựa vào đó để tính lương TDNB cho nhân viên.

P/s: Đối với DN kinh doanh hàng hóa thì trường hợp 2 bút toán là Nợ TK 632/Có TK 155, 156. Do DN bạn kinh doanh dịch vụ nên tách giá vốn riêng cho TDNB rất khó khăn nên mình nghĩ không cần thiết mà cứ hạch toán chung vào TK 632 vẫn được.
 
L

lekimminh

Sơ cấp
6/3/10
12
0
1
Quang Nam
Chào bạn, trước kia bạn hạch toán vậy là đúng rồi.

Theo qui định mới trong TT119 thì tiêu dùng nội bộ không còn chịu thuế GTGT và thuế TNDN, tuy nhiên vẫn phải xuất Hóa đơn theo TT39 (đoạn sửa đổi TT39 vẫn y/c xuất HĐ hàng tiêu dùng nội bộ).

Do đó theo mình bạn vẫn xuất HĐ không chịu thuế GTGT, không tính thuế TNDN đối với hóa đơn này.

Về việc hạch toán theo mình có 2 cách cho bạn áp dụng:

1. Vẫn để bút toán Nợ TK 642/Có TK 512 để theo dõi riêng khoản doanh thu này khi tính lương cho NV. Không còn bút toán Thuế, ko phải tính thuế TNDN cho hóa đơn này, do đó khi tính thuế TNDN thì loại trừ phần doanh thu và chi phí này ra.

2. Không hạch toán gì thêm, nghĩa là vẫn có bút toán giá vốn Nợ TK 632/Có TK 334, 214... nhưng ko có bút toán doanh thu - chi phí. Lưu các hóa đơn này riêng và hàng tháng dựa vào đó để tính lương TDNB cho nhân viên.

P/s: Đối với DN kinh doanh hàng hóa thì trường hợp 2 bút toán là Nợ TK 632/Có TK 155, 156. Do DN bạn kinh doanh dịch vụ nên tách giá vốn riêng cho TDNB rất khó khăn nên mình nghĩ không cần thiết mà cứ hạch toán chung vào TK 632 vẫn được.
 
L

lekimminh

Sơ cấp
6/3/10
12
0
1
Quang Nam
Cám ơn bạn Amtich và cả cộng đồng Webketoan rất nhiều.
 

Xem nhiều