Vấn đề trả cổ tức cho cổ đông chiến lược là công ty

  • Thread starter do trong tuan
  • Ngày gửi
D

do trong tuan

Guest
9/10/14
7
0
1
34
Công ty mình có trả cổ tức cho cổ đông chiến lược là công ty. Mình bảo đó là thu nhập từ đầu tư vôn của doanh nghiệp tính vào thu nhập khác và phải chịu thuế TNDN, nhưng anh kế toán trưởng bảo cổ tức là phần chia cho cổ đông trên lợi nhuận sau thuế TNDN, nếu công ty chiến lược phải đóng thuế TNDN nữa cho phần cổ tức nhận được thì sẽ là đánh thuế 2 lần, thuế chồng thuế, mình thấy cũng có lí. Vậy các bạn cho mình hỏi về vấn đề này và nếu có thể chỉ luôn văn bản , thông tư nào hướng dẫn để kế toán mình tư vấn cho công ty kia. Mình xin cảm ơn trước.
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
34
TP Vinh - TP HCM
Cổ tức là phần lợi nhuận chia cho cổ đông sau khi tính thuế TNDN rồi mà bạn, nên phần cổ tức này nếu chia về cho DN thì sẽ không chịu thuế TNDN nữa, nếu chia về cho cá nhân thì phải khấu trừ thuế TNCN.
Ở đây ko phân biệt cổ đông chiến lược hay không chiến lược gì hết.
 
D

do trong tuan

Guest
9/10/14
7
0
1
34
Cổ tức là phần lợi nhuận chia cho cổ đông sau khi tính thuế TNDN rồi mà bạn, nên phần cổ tức này nếu chia về cho DN thì sẽ không chịu thuế TNDN nữa, nếu chia về cho cá nhân thì phải khấu trừ thuế TNCN.
Ở đây ko phân biệt cổ đông chiến lược hay không chiến lược gì hết.
Vậy có văn bản nào hương dẫn không bạn, mình đang cần để tư vấn cho bên kia
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
34
TP Vinh - TP HCM
Vậy có văn bản nào hương dẫn không bạn, mình đang cần để tư vấn cho bên kia
Khoản 6, điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN:
"Thu nhập miễn thuế:
6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp."
 
D

do trong tuan

Guest
9/10/14
7
0
1
34
Khoản 6, điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN:
"Thu nhập miễn thuế:
6.
Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp."
Cám ơn bạn nhiều
 

Xem nhiều