Chi phí tham quan nghỉ mát, nghỉ đông được tính vào chi phí được trừ từ năm 2014

  • Thread starter AccNetC
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
AccNetC

AccNetC

Phần mềm kế toán AccNet
4/6/14
127
14
18
hồ chí minh
www.accnet.vn
#1
Chi phí tham quan nghỉ mát, nghỉ đông được tính vào chi phí được trừ từ năm 2014.

Vào mỗi dịp hè, nghỉ tết các doanh nghiệp đều tổ chức cho cán bộ công nhân viên của mình đi tham quan du lịch, nghỉ mát. Vậy những chi phí đó có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay không?
Những thông tin được xem nhiều nhất:
» Chương trình khuyến mại AccNetC 2015
» Tập huấn miễn phí phần mềm kế toán online định kỳ
» Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán online
» Ứng dụng xem dữ liệu tài chính trên thiết bị di động (Smart phone, Ipad...)

1. Theo quy định của thuế

a. Thuế TNDN

Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Chương I, Điều 1 quy định như sau:

“2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

……

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. „

Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 22 quy định về hiệu lực thi hành như sauu:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày15 tháng 11 năm 2014.

Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

Căn cứ theo các quy định trên thì khoản chi phí nghỉ mát được tính vào chi phí được trừ và tổng mức chi các khoản có tính chất phúc lợi cho trực tiếp cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Những khoản chi này phải đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật và được quy định tại một trong các hồ sơ sau:

- Hợp đồng lao động;

- Thỏa ước lao động tập thể;

- Quy chế tài chính của Công ty

Các chứng từ để chi phí nghỉ mát được tính vào chi phí được trừ.

- Bảng kê danh sách nhận tiền nghỉ mát ( nếu chi bằng tiền)

- Bảng kê danh sách người lao động được tham gia đi nghỉ mát

- Quyết định của Giám đốc về việc đi nghỉ mát, phê duyệt kinh phí.

- Các hóa đơn tiền phòng, ăn uống, hóa đơn GTGT nếu công ty thuê công ty dịch vụ du lịch ....

- Chứng từ thanh toán khác

b. Thuế GTGT

Căn cứ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điểm 14, Khoản 1 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“1.Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

Căn cứ theo quy định trên, doanh nghiệp dùng tiền để chi cho các hoạt động phúc lợi của công ty như chi nghỉ mát thì thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ liên quan đến hoạt động phúc lợi này không được khấu trừ đầu vào do không liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ .

c. Thuế TNCN

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2, Điểm đ quy định về thu nhập chịu thuế như sau:

"đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế."

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp công ty tổ chức tham quan du lịch, nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên:

+ Nếu chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng hoặc chi bằng tiền mặt cho cá nhân thì tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

+ Nếu khoản chi phí tham quan du lịch khi chi trả không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể cán bộ công nhân viên chi phí tham quan du lịch, nghỉ mát thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

2. Hạch toán kế toán.

- Căn cứ vào bảng kê chi tiền cho nhân viên nghỉ mát:

Nợ TK 642

Có TK 111, 112,

Có TK 3335 : (Nếu chi bằng tiền mặt tới mức chịu thuế )

- Căn cứ vào chứng từ chi cho nghỉ mát, kế toán hạch toán :

Nợ TK 642: ( Bao gồm cả thuế GTGT)

Có TK 111, 112

Trung tâm giải pháp phần mềm kế toán erp trích theo TAVA


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpt1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11065882_1565990683677872_5442074967176488020_n.png%3Foh%3D15e8c2891d76acc9d8bce453f2826e56%26oe%3D55C91FF0&hash=6a135af30d140958598beaf09d4481f1
 
Sửa lần cuối:
A

abcde27

Thành viên thân thiết
24/11/14
53
14
8
27
#2
Chi phí tham quan nghỉ mát, nghỉ đông được tính vào chi phí được trừ từ năm 2014.

Vào mỗi dịp hè, nghỉ tết các doanh nghiệp đều tổ chức cho cán bộ công nhân viên của mình đi tham quan du lịch, nghỉ mát. Vậy những chi phí đó có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế hay không?

1. Theo quy định của thuế

a. Thuế TNDN

Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Chương I, Điều 1 quy định như sau:

“2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

……

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. „

Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 22 quy định về hiệu lực thi hành như sauu:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày15 tháng 11 năm 2014.

Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

Căn cứ theo các quy định trên thì khoản chi phí nghỉ mát được tính vào chi phí được trừ và tổng mức chi các khoản có tính chất phúc lợi cho trực tiếp cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Những khoản chi này phải đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật và được quy định tại một trong các hồ sơ sau:

- Hợp đồng lao động;

- Thỏa ước lao động tập thể;

- Quy chế tài chính của Công ty

Các chứng từ để chi phí nghỉ mát được tính vào chi phí được trừ.

- Bảng kê danh sách nhận tiền nghỉ mát ( nếu chi bằng tiền)

- Bảng kê danh sách người lao động được tham gia đi nghỉ mát

- Quyết định của Giám đốc về việc đi nghỉ mát, phê duyệt kinh phí.

- Các hóa đơn tiền phòng, ăn uống, hóa đơn GTGT nếu công ty thuê công ty dịch vụ du lịch ....

- Chứng từ thanh toán khác

b. Thuế GTGT

Căn cứ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điểm 14, Khoản 1 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“1.Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

Căn cứ theo quy định trên, doanh nghiệp dùng tiền để chi cho các hoạt động phúc lợi của công ty như chi nghỉ mát thì thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ liên quan đến hoạt động phúc lợi này không được khấu trừ đầu vào do không liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ .

c. Thuế TNCN

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2, Điểm đ quy định về thu nhập chịu thuế như sau:

"đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế."

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp công ty tổ chức tham quan du lịch, nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên:

+ Nếu chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng hoặc chi bằng tiền mặt cho cá nhân thì tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

+ Nếu khoản chi phí tham quan du lịch khi chi trả không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể cán bộ công nhân viên chi phí tham quan du lịch, nghỉ mát thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

2. Hạch toán kế toán.

- Căn cứ vào bảng kê chi tiền cho nhân viên nghỉ mát:

Nợ TK 642

Có TK 111, 112,

Có TK 3335 : (Nếu chi bằng tiền mặt tới mức chịu thuế )

- Căn cứ vào chứng từ chi cho nghỉ mát, kế toán hạch toán :

Nợ TK 642: ( Bao gồm cả thuế GTGT)

Có TK 111, 112

Trung tâm giải pháp phần mềm kế toán erp trích theo TAVA
Cho e hỏi : Có TK 3335 : (Nếu chi bằng tiền mặt tới mức chịu thuế ) Là như thế nào ạ? Giải thick dùm e với.
Theo e được biết thì các khoản chi phúc lợi đc tính vào chi phí. Miễn là có hóa đơn GTGT, nhưng nếu hóa đơn GTGT có thuế thì tiền thuế đó k đc khấu trừ mà chỉ đc tính vào chi phí đúng k?
 
L

leopad

Thành viên thân thiết
7/1/15
44
7
8
29
#3
Cho e hỏi : Có TK 3335 : (Nếu chi bằng tiền mặt tới mức chịu thuế ) Là như thế nào ạ? Giải thick dùm e với.
Theo e được biết thì các khoản chi phúc lợi đc tính vào chi phí. Miễn là có hóa đơn GTGT, nhưng nếu hóa đơn GTGT có thuế thì tiền thuế đó k đc khấu trừ mà chỉ đc tính vào chi phí đúng k?
3335 là khoản thuế TNCN phải nộp khi khoản chi có ghi rõ tên nhân viên được hưởng.
Thuế GTGT trong trường hợp này không được khấu trừ.
 
A

abcde27

Thành viên thân thiết
24/11/14
53
14
8
27
#4
3335 là khoản thuế TNCN phải nộp khi khoản chi có ghi rõ tên nhân viên được hưởng.
Thuế GTGT trong trường hợp này không được khấu trừ.
Vậy nếu hóa đơn CP tham quan đó là tổng CP xuất hđ cho cty, không ghi tên nhân viên. Thì tính CP bt đúng không a?
 
L

leopad

Thành viên thân thiết
7/1/15
44
7
8
29
#5
Vậy nếu hóa đơn CP tham quan đó là tổng CP xuất hđ cho cty, không ghi tên nhân viên. Thì tính CP bt đúng không a?
Hóa đơn thì tất nhiên là phải xuất cho công ty rồi. Phải xem trong trong nội dung phiếu chi hay ủy nhiệm chi có ghi cụ thể tên nhân viên không
 
X

xuanthu19

Sơ cấp
10/2/11
3
1
3
Hà Nội
#6
Các anh chị cho em hỏi nếu chi trực tiếp bằng tiền cho người lao động thì chỉ cần danh sách nhận tiền thôi, ko cần các hoá đơn, chứng từ khác như vé tàu xe, hoá đơn phòng ngủ, ăn uống, ...đúng ko ạ?
 
Thích: AccNetC
P

phung0992

Sơ cấp
24/8/15
1
0
1
26
#7
cho e hỏi, chi phí không quá 1 tháng lương thực hiện mà cty e ko có quỹ lương thì hóa đơn đi du lịch có được tính vào chi phí dc trừ ko vậy?
 
June Thùy

June Thùy

Sơ cấp
12/10/15
1
0
1
24
#8
Nếu tiền lương phải trả 200tr thực trả 160 trích lập dự phòng tối đa. Chi nghỉ mát 20tr thì cp được trừ là bao nhiêu ạ? E cảm ơn ạ!
 
K

Kin7

Thành viên thân thiết
8/5/15
5,176
981
113
#9
cho e hỏi, chi phí không quá 1 tháng lương thực hiện mà cty e ko có quỹ lương thì hóa đơn đi du lịch có được tính vào chi phí dc trừ ko vậy?
Ko có quỹ lương vậy bạn chi lương bằng gì?
 
K

Kin7

Thành viên thân thiết
8/5/15
5,176
981
113
#10
Nếu tiền lương phải trả 200tr thực trả 160 trích lập dự phòng tối đa. Chi nghỉ mát 20tr thì cp được trừ là bao nhiêu ạ? E cảm ơn ạ!
Ko hiểu bạn hỏi gì?
 
AccNetC

AccNetC

Phần mềm kế toán AccNet
4/6/14
127
14
18
hồ chí minh
www.accnet.vn
#11
Tài khoản dùng thử phần mềm AccNetC Online khi người dùng muốn có một số nghiệp vụ nhập liệu sẳn và xem báo cáo,
Người dùng truy cập theo thông tin như sau:
http://accnet.cloud.com.vn/accnetcdemo
user: demo
Mật khẩu: 123456
Chúc các bạn có sự trải nghiệm thú vị.
Cần hỗ trợ vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng Công ty Lạc Việt: 08 3843 3333 - 566 - 531: email:accnetc@lacviet.com.vn, website www.accnet.vn
 
N

ngựa con

Sơ cấp
26/4/16
20
4
3
31
#12
Theo công văn 4005 của tổng cục Thuế gửi Cục thuế Đồng Nai ngày 29/9/2015, thì chi phí nghỉ mát được khấu trừ VAT rồi bạn ah.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều