Những điều cần lưu ý của kỳ kê khai thuế quý 1/2015

  • Thread starter AccNetC
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
AccNetC

AccNetC

Phần mềm kế toán AccNet
4/6/14
127
14
18
hồ chí minh
www.accnet.vn
#1
Những điều cần lưu ý của kỳ kê khai thuế quý 1/2015
1/ Thời hạn nộp tờ khai:

Thời hạn nộp tờ khai quý 1/2015 được kéo dài tới ngày 4/5/2015

Tại sao vậy :

- Chúng ta đều biết, hạn nộp tờ khai quý là vào ngày thứ 30 của quý liền kề.

- Chúng ta cũng biết:Chính phủ cũng đã cho phép công chức, viên chức trong đợt nghỉ lễ 30/ năm nay, sẽ được nghỉ từ 28/4 đến hết 3/5 và đi làm vào ngày thứ bảy (25/4) để nghỉ thứ tư (29/4), (ngày 27/4 (thứ hai) vẫn đi làm bình thường)

- Như vậy, cơ quan thuế sẽ nghỉ không làm việc từ ngày 28/4 cho tới 3/5

Theo quy định tại điều 8, khoản 4, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về cách tính thời hạn thực hiện thủ tục về thuế như sau:

4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Theo quy định trên, hạn nộp tờ khai của doanh nghiệp năm nay, sẽ được kéo dài cho tới 4/5/2015

2/ Khai thuế GTGT

2.1/ Khai thuế GTGT từ kỳ tháng 1( quý 1) năm 2015, các doanh nghiệp không cần phải nộp bảng kê mua vào bán ra kèm Tờ khai 01/GTGT.

Tuy nhiên, trên HTKK 3.3.1 vẫn còn các phụ lục này. Các doanh nghiệp có thể chọn một trong những cách làm sau:

- Những doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm kế toán trong hạch toán, kịp thời hạch toán đầu vào, đầu ra để tính được thuế phải nộp trong kỳ thông qua việc hạch toán khấu trừ thuế trên phần mềm kế toán. Sau khi có số liệu, doanh nghiệp kê khai những chỉ tiêu cần thiết trên Tờ khai 01/GTGT để nộp

- Những doanh nghiệp chưa sử dụng phần mềm kế toán, hoặc chưa làm được việc hạch toán kế toán, thì vẫn sử dụng kê khai bảng kê mua vào, bán ra trên phần mềm HTKK, từ đó tính ra được số thuế phải nộp trong kỳ như cách làm cũ

Những doanh nghiệp vẫn dùng phần mềm HTKK để kê khai và tính số thuế phải nộp, khi xuất khẩu ra file XML có thể sử dụng 2 phương pháp sau để nộp tờ khai:

+ Xuất khẩu file XML có cả bảng kê để lưu theo dõi những chứng từ mình đã kê khai. Sau đó xoá những bảng kê trên phần mềm HTKK để chỉ còn lại Tờ khai 01/GTGT, khi đó xuất khẩu file XML này để nộp

+ Xuất khẩu file XML có cả bảng kê để nộp. Hệ thống nhận dữ liệu của Cơ quan thuế sẽ tự động loại bỏ bảng kê

2.2 Những doanh nghiệp nào khai theo quý :

- Mới thành lập, thời gian hoạt động chưa đủ 12 tháng, và chưa đủ năm dương lịch

- Có doanh thu năm trước liền kề dưới 50 tỷ ( cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT)

- Thời gian kê khai theo quý được ổn định 3 năm. Cho dù trong 3 năm đó, có những năm doanh nghiệp có doanh số cao hơn 50 tỷ thì vẫn thuộc đối tượng kê khai theo quý : Như vậy, những doanh nghiệp đã kê khai theo quý từ 1/1/2014 thì tiếp tục kê khai theo quý tới hết năm 2016

Những doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Những doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai theo quý, thực hiện kê khai theo quý mà không cần phải gửi công văn cho cơ quan thuế

-Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai theo quý, nhưng kế toán đã kê khai theo tháng, thì bạn cần làm như sau:

+ Lập tờ khai bổ sung cho những tháng đã kê khai, với số liệu phát sinh bằng 0,

+ Lập tờ khai quý theo số liệu đúng nộp lại

+ Làm công văn gửi lên cơ quan thuế xin điều chỉnh tờ khai từ tháng sang quý

3/ Thuế TNCN

Kê khai thuế TNCN theo tháng, hay quý được xác định từ tháng, quý đầu tiên, và áp dụng cho cả năm như sau:

- Nếu doanh nghiệp không có trường hợp nào có TNCN phải khấu trừ thuế, thì không cần làm tờ khai thuế TNCN

- Nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN, nhưng ở mức dưới 50 tr / tháng, thì kê khai thuế TNCN theo quý ( Theo số liệu tháng 1 và tháng 2, tháng 3)

- Nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN ở mức trên 50tr/ tháng, nhưng kê khai thuế GTGT theo quý, thì cũng kê khai thuế TNCN theo quý

- Những doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN ở mức trên 50tr / tháng, mà kê khai thuế GTGT theo quý, thì phải kê khai thuế TNCN theo quý (Theo số liệu tháng 1, 2, 3)

Lưu ý : Mức khấu trừ thuế TNCN nêu trên, được tính cho cả thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, và từ đầu tư vốn…

Những trường hợp doanh nghiệp quyết toán thay thuế TNCN cho người lao động, phát sinh số thuế nộp thừa, thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ này ( quý 1/ 2015). Doanh nghiệp cần mở sổ chi tiết, theo dõi chi tiết cho từng người lao động

4/ Thuế TNDN

Từ quý 4/2014, doanh nghiệp đã không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính. Nhưng doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế TNDN tạm tính

4.1 Với những doanh nghiệp hạch toán kế toán được đầy đủ, thì trong quý, các bạn nên có những bút toán sau, để tính thuế TNDN cho chính xác:

a/ Doạnh thu

- Xác định doanh thu tính thuế TNDN trên tờ khai 01/GTGT

- Xác định doanh thu tính thuế TNDN không kê khai trên tờ khai 01/GTGT ( Doanh thu tài chính hoặc thu nhập khác)

b/ Chi phí

- Tính lương cho người lao động

- Tính khấu hao tài sản

- Tính phân bổ công cụ dụng cụ và những chi phí trả trước

- Trích trước những chi phí của doanh thu tạm tính

- Kết chuyển giá vốn hàng bán trong kỳ

- Kết chuyển giá vốn của các dịch vụ thực hiện trong kỳ

- Tính các khoản trích dự phòng, chi phí trích trước cần thiết

- ....

Sau khi làm những bút toán trên, bạn tự xác định kết quả sản xuất kinh doanh của quý, để tính thuế TNDN cho sát

4.2 Với những doanh nghiệp chưa hạch toán được đầy đủ những khoản trên kế toán căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận của năm liền kề, cộng trừ thêm những doanh thu, chi phí đột biến trong kỳ … để tính ra lợi nhuận tạm tính để tính thuế TNDN.

Số thuế tạm nộp tương đương 80% số thuế phải nộp khi quyết toán thuế thì doanh nghiệp sẽ không bị nộp chậm nộp

Hiện chưa có quy định số thuế tạm nộp có được phân theo quý không? Mà chỉ là tính trên tổng số thuế phải nộp của cả năm, vì thế, quý 1 này các bạn chưa bị áp lực khi đưa ra mức thuế TNDN tạm nộp

5/ Hoá đơn

- Các doanh nghiệp mua hoá đơn của cơ quan thuế, phải thực hiện Báo cáo sử dụng hoá đơn theo tháng

- Các doanh nghiệp được tự in hoá đơn, thực hiện Báo cáo sử dụng hoá đơn theo quý

- Những trường hợp chưa phát hành hoá đơn, thì không cần lập Báo cáo sử dụng hoá đơn

- Những trường hợp đã phát hành hoá đơn, thì phải lập Báo cáo sử dụng hoá đơn, cho dù trong quý không sử dụng một hoá đơn nào

- Tất cả những hoá đơn doanh nghiệp đã phát hành đều phải lập báo cáo, trừ những hoá đơn đã in nhưng chưa làm thủ tục phát hành

- Mỗi doanh nghiệp chỉ cần lập một Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn:

+ Với những doanh nghiệp hoạt động bình thường, lập Báo cáo sử dụng hoá đơn, Mẫu BC26/AC, các bạn lưu ý theo dõi số hoá đơn bắt đầu, và số hoá đơn cuối cùng của quý khi lập tờ khai để tránh nhầm lẫn

+ Với những doanh nghiệp sử dụng nhiều hoá đơn như : Vận tải, điện , nước, viễn thông, ngân hàng… sử dụng tem, vé, thẻ … lập Báo cáo sử dụng hoá đơn theo số lượng, Mẫu BC26/AC

6/ Kết luận:

Kỳ thuế Quý 1/2015 các bạn cần chú ý những việc sau:

1/ Nộp 3 loại tờ khai, báo cáo ( nếu đủ )

- Tờ khai 01/GTGT

- Tờ khai 02KK/TNCN ( Tháng hoặc quý)

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn ( Mẫu BC26/AC)

2/ Nộp thuế ( nếu có )

- Thuế TNDN tạm tính quý 1

- Thuế TNCN khấu trừ quý 1

Trích theo Bùi Thị Lệ Phương (TAVA)

Những thông tin được xem nhiều nhất:

» Chương trình khuyến mại AccNetC 2015
» Tập huấn miễn phí phần mềm kế toán online định kỳ
» Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán online
» Ứng dụng xem dữ liệu tài chính trên thiết bị di động (Smart phone, Ipad...)

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.accnet.vn%2Fimages%2Fbanner%2520Forum.png&hash=3f7c1ffd9c2fcb2afcb77cc1f556abfc
 
Sửa lần cuối:
Thích: nguyenthao13
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
28/7/05
3,097
1,022
113
45
TP.HCM
#2
@AccNetC : Mình copy & past giùm bạn lần này nhé. Lần sau bạn dẫn link như vậy, mình sẽ xoá bài.
Cảm ơn đã lưu ý!
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
28/7/05
3,097
1,022
113
45
TP.HCM
#3
@ngothily91 : Thông tin này thiết thực với em tại thời điểm hiện tại nè.
 
M

mèo ngố 28

Sơ cấp
17/6/15
2
0
1
27
#5
Em muốn hỏi HĐ đầu vào là HĐ bán hàng thì có cần kê vào phụ lục ko ạ? (em chọn cách vẫn kê PL để còn đối chiếu với sổ sách em làm)
Và nếu kê vào thì kê dòng số mấy ạ? HĐ đầu vào từ tháng 1, nhưng giờ em mới phát hiện ra. Em kê vào quý 2 đc ko?
 
H

hockhiem

Sơ cấp
22/1/11
7
1
3
33
HCM
#6
Vậy thì năm nay cũng vậy à
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều