phần mềm kế toán xây dựng

 • Thread starter Smartpro
 • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Smartpro

Smartpro

Công Ty TNHH Phần Mềm Năng Động
18/9/08
53
4
8
HCM
www.phanmemnangdong.com
#1
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NĂNG ĐỘNG
M17 Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM
ĐT: 08.39897284 – 0907233866
Website: phanmemnangdong.com


mời bạn tham khảo chi tiết :

http://phanmemnangdong.com/phan-mem-ke-toan-xay-dung/


- Giá phần mềm kế toán Smart Pro cho Công Ty xây dựng : 3.500.000d
 • Phần mềm kế toán xây dựng cơ bản giống như các phiên bản phần mềm kế toán khác. Riêng phần tính giá thành xây dựng là mang tính đặc thù của ngành

 • Chi phí giá thành xây dựng được tập hợp riêng theo từng công trình hoặc hạng mục công trình. Những chi phí nào không thể tách riêng cho từng công trình thì hạch toán chung và cuối kỳ phân bổ. Tiêu thức phân bổ có thể áp dụng là theo doanh thu của công trình, theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

 • Tổng hợp và chi tiết giá thành công trình (theo QĐ 15 và QĐ 48)

 • Tổng hợp quyết toán công trình hoàn thành

 • Tổng hợp doanh thu chi phí công trình theo tháng, nhiều tháng (chi tiết theo từng chi phí của từng công trình)

 • Tổng hợp chi phí theo công trình : (theo mã công trình, theo tên công trình, theo tài khoản chi phí, theo hoá đơn xuất…. )

 • Phân tích lãi lỗ theo từng công trình theo (tháng, năm)

 • Phân tích chi phí công trình chi tiết theo chi phí nguyên vật liệu xuất (số lượng x đơn giá x thành tiền

 • Phân tích chi phí công trình theo mẫu biểu động (theo nhu cầu mỗi công ty ), có thể gộp theo biểu thức chọn.

 • Tự động tập hợp danh thu và chi phí theo mã công trình,kết chuyển chi phí tự động theo từng công trình.

 • Lập báo cáo doanh thu và chi phí đa dạng theo từng hạng mục, khoản mục…

 • Phân tích lãi lỗ từng công trình theo nhiều khoản mục doanh thu, giá vốn, chi phí NVL, chi phí NC và giá trị hợp đồng.

 • Phân bổ chi phí chung theo từng công trình tự động, xuất kho tự động từ phiếu nhập kho công trình
 • Vui lòng liên hệ:

 • CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NĂNG ĐỘNG
  M17 Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM​
  08.39897284 – 0907233866
  Email:baovy.smart@gmail.com
 • Skype: bao.vysmart
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều