Thuế nhà thầu và thuế TNCN từ tiền hoa hồng cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

  • Thread starter 4084424
  • Ngày gửi
4

4084424

Sơ cấp
28/5/10
36
3
8
32
can tho
Công ty em hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, có ký hợp đồng hoa hồng với tổ chức và cá ở nước ngoài để môi giới xuất khẩu ra nước ngoài. Như vậy khi chi trả tiền hoa hồng cho tổ chức và cá nhân này thì em có phải khấu trừ lại thuế nhà thầu/thuế TNCN hay không? Nếu có thì mức thuế suất là bao nhiêu?
Em xin cảm ơn ạ!
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,364
1,243
113
49
TP.HCM
Công ty em hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, có ký hợp đồng hoa hồng với tổ chức và cá ở nước ngoài để môi giới xuất khẩu ra nước ngoài. Như vậy khi chi trả tiền hoa hồng cho tổ chức và cá nhân này thì em có phải khấu trừ lại thuế nhà thầu/thuế TNCN hay không? Nếu có thì mức thuế suất là bao nhiêu?
Em xin cảm ơn ạ!
Việc môi giới và lợi ích hình thành sau đó đều phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam nên theo mình không phát sinh thuế NTNN hay thuế TNCN tại Việt Nam.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều