Tài khoản mới bằng sơ đồ kế toán theo Thông tư 133 so với quyết định 48(dành cho doanh nghiệp vừa và

  • Thread starter Lặng Yên
  • Ngày gửi
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
24/9/14
5,449
1,500
113
28
Quận Tân Bình
Thông tư 133/2016/TT-BTC mới ban hành so với quyết định 48/2006/QĐ-BTC có một số tài khoản mới như sau:
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiếp

2. Phải thu nội bộ về vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1361: Tại đây
136(8):

3. Hàng mua đang đi đường

4. Thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
2281: Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

2288: Đầu tư khác

5. Phải trả nội bộ

+ Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

+ Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Ngoài ra có thêm tài khoản cấp 2 của tài khoản 138 là 1386.
 
  • Like
Reactions: memco
B

bichphuongle

Guest
28/10/09
13
2
3
Hà Nội
Thông tư 133/2016/TT-BTC mới ban hành so với quyết định 48/2006/QĐ-BTC có một số tài khoản mới như sau:
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiếp

2. Phải thu nội bộ về vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1361: Tại đây
136(8):

3. Hàng mua đang đi đường

4. Thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
2281: Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

2288: Đầu tư khác

5. Phải trả nội bộ

+ Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

+ Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Ngoài ra có thêm tài khoản cấp 2 của tài khoản 138 là 1386.
Bạn ơi bạn có bảng chữ T cho tất cả các tài khoản không bạn gửi giúp mình với nhé. Thank iu bạn!
 

Thành viên trực tuyến

  • Nội thất Dung Thủy

Xem nhiều