làm báo cáo tài chính, miễn phí quyết toán thuế 2017 tại tphcm (sài gòn)

920 lượt xem

J

jackiehoang11

Sơ cấp
16/1/13
14
0
1
29
T pHCM
QUÁ TRÌNH LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

-Rà soát, đối chiếu, sắp xếp, phân loại chứng từ của doanh nghiệp
-Xác minh tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ..
-Loại bỏ, điều chỉnh chứng từ, biểu mẫu không hợp lệ với pháp luật, thuế. Xử lý các tồn đọng với hoá đơn để tránh bị phạt hoặc truy thu thuế.
Bổ sung, hoàn thiện các chứng từ, mẫu biểu, sổ sách cần thiết để đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của các khoản doanh thu, chi phí của doanh nghiệp.
Căn cứ vào hệ thống chứng từ đã rà soát thực hiện việc kê khai chứng từ trên các báo cáo thuế GTGT phát hiện sai sót và thông báo, hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh tại thời điểm báo cáo hiện tại.
Căn cứ vào các chứng từ gốc hợp lệ thực hiện rà soát lại các bút toán hạch toán, số liệu hạch toán trên sổ sách để loại bỏ các chi phí không được trừ theo quy định của pháp luật
Thực hiện thông báo các tồn đọng về chứng từ, số liệu hạch toán, sổ sách, pt thuế. Phân tích mức độ rủi ro và tư vấn cho khách hàng biện pháp xử lý tối ưu nhất để giảm thiểu rủi ro.
Bổ sung, hoàn thiện các chứng từ, mẫu biểu, sổ sách cần thiết để đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của các khoản doanh thu, chi phí của doanh nghiệp.
Hạch toán kế toán, cân đối lãi – lỗ, tổng hợp thông tin và kết chuyển để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính)…
Lập các báo cáo quyết toán thuế năm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN và các báo cáo quyết toán thuế cuối năm khác
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
- Bàn giao sổ sách, báo cáo tài chính cho DN
- Cân đối lãi – lỗ, lập báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp, gồm:
– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo kết quả kinh doanh
– Thuyết minh báo cáo tài chính
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Bảng cân đối phát sinh các tài khoản

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:


Ms – Yến: 09 1816 2040 – 0972 902 125
Mrs Bình – 090909 8224

Mail:
yenlinh0101@gmail.com
 

Thành viên trực tuyến

  • thienthien9x
  • thunguyen2015
  • nadanvonga

Xem nhiều

TEXT LINK