NHẬN DẠY KÈM KẾ TOÁN TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HCM 093 9876 641

796 lượt xem

G

giasuketoan15

Sơ cấp
2/11/16
19
0
1
30
Nhận dạy kèmkế toán tại nhà Tại HCM cấp tốc trong 1 khóa học
Mình nhận dậy kèm riêng kế toán thực tế tại nhà cho các bạn sinh viên, người đi làm chưa biết gì về kế toán hoặc chưa tự tin trong công việc kế toán,e ngại không giám đi xin việc.
Học viên được học thực hành trên chứng từ thực tế của công ty mình đang làm.-Hiện tại mình làm kế toán trưởng cho 3 công ty – Có 6 năm kinh nghiệm kế toán trưởng
Nội dung khóa học

1.Toàn bộ chương trình kế toán tổng hợp ( định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh) trên chứng từ thực tế của Doanh Nghiệp đang hoạt động – Học thủ thuật kế toán (Cách xử lý chứng từ khoa học)
2. Thực hành ghi sổ kế toán
3. Thực hành lập báo cáo thuế hàng tháng, quý trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế hiện hành
4. Thực hành viết hóa đơn, chứng từ( hóa đơn, phiếu thu, chi, nhập xuất, chứng từ ngân hàng....)
5. Thực hành phần mềm kế toán trên máy vi tính – Acplus
6. Thực hành lên báo cáo tài chính năm (gồm: Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ,Cân đối phát sinh, Thuyết minh bao cáo tài chính, Tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN)
Thời gian và học phí:
Thời gian: Tùy học viên sắp xếp trong và ngoài giờ hành chính
Học phí dạy kèm riêng: 6.000.000đ/ người/ Khoá , Học 2 người trở lên chi phí là 4.500.000đ/người/ Khoá (Một khoá 3 tháng- đảm bảo khi hoàn thành khoá học học viên nắm vững kiến thức và tự tin trong công việc. Nếu sau 3 tháng học viên vẫn chưa nẵm vững kiến thức mình sẽ bồi dưỡng miễn phí đến khi bạn nắm vững kiến thức.)

Đặc biệt: sẽ tư vấn về lĩnh vực thuế & kế toán cho học viên miễn phí vĩnh viễn trong suốt quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

Các bạn học viên có nhu cầu học kế toán đăng ký sớm để trang bị cho mình kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế.

Liên hệ: Thầy Kiều: 093 9876 641
Email: dammeketoanthue@gmail.com
 
G

giasuketoan15

Sơ cấp
2/11/16
19
0
1
30
Nhận dạy kèmkế toán tại nhà Tại HCM cấp tốc trong 1 khóa học
Mình nhận dậy kèm riêng kế toán thực tế tại nhà cho các bạn sinh viên, người đi làm chưa biết gì về kế toán hoặc chưa tự tin trong công việc kế toán,e ngại không giám đi xin việc.
Học viên được học thực hành trên chứng từ thực tế của công ty mình đang làm.-Hiện tại mình làm kế toán trưởng cho 3 công ty – Có 6 năm kinh nghiệm kế toán trưởng
Nội dung khóa học

1.Toàn bộ chương trình kế toán tổng hợp ( định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh) trên chứng từ thực tế của Doanh Nghiệp đang hoạt động – Học thủ thuật kế toán (Cách xử lý chứng từ khoa học)
2. Thực hành ghi sổ kế toán
3. Thực hành lập báo cáo thuế hàng tháng, quý trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế hiện hành
4. Thực hành viết hóa đơn, chứng từ( hóa đơn, phiếu thu, chi, nhập xuất, chứng từ ngân hàng....)
5. Thực hành phần mềm kế toán trên máy vi tính – Acplus
6. Thực hành lên báo cáo tài chính năm (gồm: Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ,Cân đối phát sinh, Thuyết minh bao cáo tài chính, Tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN)
Thời gian và học phí:
Thời gian: Tùy học viên sắp xếp trong và ngoài giờ hành chính
Học phí dạy kèm riêng: 6.000.000đ/ người/ Khoá , Học 2 người trở lên chi phí là 4.500.000đ/người/ Khoá (Một khoá 3 tháng- đảm bảo khi hoàn thành khoá học học viên nắm vững kiến thức và tự tin trong công việc. Nếu sau 3 tháng học viên vẫn chưa nẵm vững kiến thức mình sẽ bồi dưỡng miễn phí đến khi bạn nắm vững kiến thức.)

Đặc biệt: sẽ tư vấn về lĩnh vực thuế & kế toán cho học viên miễn phí vĩnh viễn trong suốt quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

Các bạn học viên có nhu cầu học kế toán đăng ký sớm để trang bị cho mình kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế.

Liên hệ: Thầy Kiều: 093 9876 641
Email: dammeketoanthue@gmail.com
 
G

giasuketoan15

Sơ cấp
2/11/16
19
0
1
30
Nhận dạy kèmkế toán tại nhà Tại HCM cấp tốc trong 1 khóa học
Mình nhận dậy kèm riêng kế toán thực tế tại nhà cho các bạn sinh viên, người đi làm chưa biết gì về kế toán hoặc chưa tự tin trong công việc kế toán,e ngại không giám đi xin việc.
Học viên được học thực hành trên chứng từ thực tế của công ty mình đang làm.-Hiện tại mình làm kế toán trưởng cho 3 công ty – Có 6 năm kinh nghiệm kế toán trưởng
Nội dung khóa học

1.Toàn bộ chương trình kế toán tổng hợp ( định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh) trên chứng từ thực tế của Doanh Nghiệp đang hoạt động – Học thủ thuật kế toán (Cách xử lý chứng từ khoa học)
2. Thực hành ghi sổ kế toán
3. Thực hành lập báo cáo thuế hàng tháng, quý trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế hiện hành
4. Thực hành viết hóa đơn, chứng từ( hóa đơn, phiếu thu, chi, nhập xuất, chứng từ ngân hàng....)
5. Thực hành phần mềm kế toán trên máy vi tính – Acplus
6. Thực hành lên báo cáo tài chính năm (gồm: Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ,Cân đối phát sinh, Thuyết minh bao cáo tài chính, Tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN)
Thời gian và học phí:
Thời gian: Tùy học viên sắp xếp trong và ngoài giờ hành chính
Học phí dạy kèm riêng: 6.000.000đ/ người/ Khoá , Học 2 người trở lên chi phí là 4.500.000đ/người/ Khoá (Một khoá 3 tháng- đảm bảo khi hoàn thành khoá học học viên nắm vững kiến thức và tự tin trong công việc. Nếu sau 3 tháng học viên vẫn chưa nẵm vững kiến thức mình sẽ bồi dưỡng miễn phí đến khi bạn nắm vững kiến thức.)

Đặc biệt: sẽ tư vấn về lĩnh vực thuế & kế toán cho học viên miễn phí vĩnh viễn trong suốt quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

Các bạn học viên có nhu cầu học kế toán đăng ký sớm để trang bị cho mình kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế.

Liên hệ: Thầy Kiều: 093 9876 641
Email: dammeketoanthue@gmail.com
 
G

giasuketoan15

Sơ cấp
2/11/16
19
0
1
30
Nhận dạy kèmkế toán tại nhà Tại HCM cấp tốc trong 1 khóa học
Mình nhận dậy kèm riêng kế toán thực tế tại nhà cho các bạn sinh viên, người đi làm chưa biết gì về kế toán hoặc chưa tự tin trong công việc kế toán,e ngại không giám đi xin việc.
Học viên được học thực hành trên chứng từ thực tế của công ty mình đang làm.-Hiện tại mình làm kế toán trưởng cho 3 công ty – Có 6 năm kinh nghiệm kế toán trưởng
Nội dung khóa học

1.Toàn bộ chương trình kế toán tổng hợp ( định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh) trên chứng từ thực tế của Doanh Nghiệp đang hoạt động – Học thủ thuật kế toán (Cách xử lý chứng từ khoa học)
2. Thực hành ghi sổ kế toán
3. Thực hành lập báo cáo thuế hàng tháng, quý trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế hiện hành
4. Thực hành viết hóa đơn, chứng từ( hóa đơn, phiếu thu, chi, nhập xuất, chứng từ ngân hàng....)
5. Thực hành phần mềm kế toán trên máy vi tính – Acplus
6. Thực hành lên báo cáo tài chính năm (gồm: Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ,Cân đối phát sinh, Thuyết minh bao cáo tài chính, Tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN)
Thời gian và học phí:
Thời gian: Tùy học viên sắp xếp trong và ngoài giờ hành chính
Học phí dạy kèm riêng: 6.000.000đ/ người/ Khoá , Học 2 người trở lên chi phí là 4.500.000đ/người/ Khoá (Một khoá 3 tháng- đảm bảo khi hoàn thành khoá học học viên nắm vững kiến thức và tự tin trong công việc. Nếu sau 3 tháng học viên vẫn chưa nẵm vững kiến thức mình sẽ bồi dưỡng miễn phí đến khi bạn nắm vững kiến thức.)

Đặc biệt: sẽ tư vấn về lĩnh vực thuế & kế toán cho học viên miễn phí vĩnh viễn trong suốt quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

Các bạn học viên có nhu cầu học kế toán đăng ký sớm để trang bị cho mình kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế.

Liên hệ: Thầy Kiều: 093 9876 641
Email: dammeketoanthue@gmail.com
 

Thành viên trực tuyến

  • diepthanh

TEXT LINK

Xem nhiều