K

KETOANTINPHATPHONGLAM

Sơ cấp
10/8/17
2
0
1
38
PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
https://www.facebook.com/phanmemketoantinphatphonglam/?ref=bookmarks
ĐỂ NHẬN FILE GỐC CHƯƠNG TRÌNH, BẠN NHỚ SHARE VÀ COMMENT: để lại địa chỉ mail để nhóm gửi Chương trình gốc cho bạn!!!!!!!!!
Link tải Chương trình mẫu:
http://www.mediafire.com/file/7fh8z00vb1rr1c1/PHẦN+MỀM+KẾ+TOÁN+TÍN+PHÁT+PHONG+LÂM+4.8+-+MẪU.rar
1.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ MỞ FILE CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
2.Hướng dẫn khai báo thông tin và nhập số dư đầu kỳ PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
3.GIỚI THIỆU TOÀN BỘ CHỨC NĂNG MENU CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
4.HƯỚNG DẪN NHẬP CHỨNG TỪ PHÁT SINH
5.HƯỚNG DẪN LẬP CHỨNG TỪ GHI SỔ HÀNG THÁNG KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
6.Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu chênh lệch số liệu sau khi nhập và quyết toán năm
https://www.youtube.com/watch?v=7z_pu-Qtg-8&t=3s
7.Hướng dẫn lập bút toán kết chuyển số dư cuối năm và lập báo cáo tài chính
https://www.youtube.com/watch?v=TK39OQ9vOLA
8.Hướng dẫn nhập liệu đơn vị sản xuất, xây dựng KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
https://www.youtube.com/watch?v=etlUhktNhKk&t=7s
 
Sửa lần cuối:
P

phonglambinhdinh2003

Sơ cấp
7/1/18
2
0
1
38
PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
https://www.facebook.com/phanmemketoantinphatphonglam/?ref=bookmarks
ĐỂ NHẬN FILE GỐC CHƯƠNG TRÌNH, BẠN NHỚ SHARE VÀ COMMENT: để lại địa chỉ mail để nhóm gửi Chương trình gốc cho bạn!!!!!!!!!
Link tải Chương trình mẫu:
http://www.mediafire.com/file/7fh8z00vb1rr1c1/PHẦN+MỀM+KẾ+TOÁN+TÍN+PHÁT+PHONG+LÂM+4.8+-+MẪU.rar
1.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ MỞ FILE CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
2.Hướng dẫn khai báo thông tin và nhập số dư đầu kỳ PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
3.GIỚI THIỆU TOÀN BỘ CHỨC NĂNG MENU CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
4.HƯỚNG DẪN NHẬP CHỨNG TỪ PHÁT SINH
5.HƯỚNG DẪN LẬP CHỨNG TỪ GHI SỔ HÀNG THÁNG KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
6.Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu chênh lệch số liệu sau khi nhập và quyết toán năm
https://www.youtube.com/watch?v=7z_pu-Qtg-8&t=3s
7.Hướng dẫn lập bút toán kết chuyển số dư cuối năm và lập báo cáo tài chính
https://www.youtube.com/watch?v=TK39OQ9vOLA
8.Hướng dẫn nhập liệu đơn vị sản xuất, xây dựng KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
https://www.youtube.com/watch?v=etlUhktNhKk&t=7s
 
Sửa lần cuối:
P

phonglamtinphat

Sơ cấp
9/5/16
9
1
3
38
PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
https://www.facebook.com/phanmemketoantinphatphonglam/?ref=bookmarks
ĐỂ NHẬN FILE GỐC CHƯƠNG TRÌNH, BẠN NHỚ SHARE VÀ COMMENT: để lại địa chỉ mail để nhóm gửi Chương trình gốc cho bạn!!!!!!!!!
Link tải Chương trình mẫu:
http://www.mediafire.com/file/7fh8z00vb1rr1c1/PHẦN+MỀM+KẾ+TOÁN+TÍN+PHÁT+PHONG+LÂM+4.8+-+MẪU.rar
1.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ MỞ FILE CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
2.Hướng dẫn khai báo thông tin và nhập số dư đầu kỳ PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
3.GIỚI THIỆU TOÀN BỘ CHỨC NĂNG MENU CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
4.HƯỚNG DẪN NHẬP CHỨNG TỪ PHÁT SINH
5.HƯỚNG DẪN LẬP CHỨNG TỪ GHI SỔ HÀNG THÁNG KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
6.Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu chênh lệch số liệu sau khi nhập và quyết toán năm
https://www.youtube.com/watch?v=7z_pu-Qtg-8&t=3s
7.Hướng dẫn lập bút toán kết chuyển số dư cuối năm và lập báo cáo tài chính
https://www.youtube.com/watch?v=TK39OQ9vOLA
8.Hướng dẫn nhập liệu đơn vị sản xuất, xây dựng KẾ TOÁN TÍN PHÁT PHONG LÂM
https://www.youtube.com/watch?v=etlUhktNhKk&t=7s
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • hoài_an

TEXT LINK

Xem nhiều