Phần mềm quản lý kho, nhà phân phối

2340 lượt xem

MngSale01

MngSale01

Thành viên thân thiết
5/12/13
23
1
8
33
thua thien hue
Kính chào quý Anh/Chị, quý khách hàng chúng tôi xin giới thiệu giải pháp HIỆU QUẢ để quản lý hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp, nhà phân phối ... Đó là Hệ thống kế toán bán hàng [MngSales]. Hệ thống quản lý chặt chẻ, chính xác về CÔNG NỢ, TỒN KHO, DOANH SỐ, QUẢN LÝ HÀNG KHUYẾN MÃI, SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG, SỐ LƯỢNG HÀNG BÁN RA, CHIẾT KHẤU THÀNH PHẨM, CHIẾT KHẤU TIỀN ...
Vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0949.10.50.80 hoặc email: softech.hue@gmail.com để được tư vấn, cài đặt dùng thử miễn phí. Phần mềm có thể quản lý được nhiều chi nhánh ở trên toàn quốc.
Sau đây chúng tôi xin giới thiệu qua một số chức năng chính của hệ thống.
1. Quản lý kho hàng:
 • Quản lý số lượng nhập kho theo từng nguồn nhập như: Hàng mua nhập kho, nhập điều chỉnh, nhập khác, nhập hàng khuyến mãi, chuyển vào kho v.v…
 • Quản lý số lượng xuất hàng theo từng nguồn xuất như: Xuất bán, xuất điều chỉnh, xuất khác, chuyển kho v.v…
 • Quản lý số lượng Nhập, Xuất, Tồn trong kho tại đơn vị như: Kho hàng bán, kho hàng khuyến mãi, kho đặt hàng công ty v.v…. Không cho phép nhân viên kế toán xuất quá số lượng tồn hiện có trong kho hàng.
 • Quản lý nguồn chiết khấu cho công ty, nhà phân phối.
 • Quản lý quỹ tiền khuyến mãi của mỗi loại mặt hàng khi nhập mua hàng, xuất bán hàng và nhập hàng trả lại.
 • Quản lý tình hình nhập – xuất – tồn quỹ khuyến mãi trên từng mặt hàng. Không cho phép xuất quỹ khuyến mãi vượt quá số lượng quỹ còn hiện hành.
 • Quản lý số lượng Nhập, Xuất, Tồn trong các đơn đặt hàng tại các nhà phân phối.
 • Quản lý số lượng hàng xuất bán cho khách hàng, nhân viên bán hàng, các đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, các điểm bán hàng v.v…
2. Quản lý Mua hàng – Bán hàng – Hàng bán trả lại.
 • Xuất đơn hàng lẻ, đơn hàng tổng theo xe hoặc theo nhân viên giao hàng.
 • Quản lý chi tiết các đơn mua hàng tại các nhà cung cấp.
 • Quản lý chi tiết các đơn bán hàng cho khách hàng và nhân viên giao hàng.
 • Quản lý nhập xuất hàng khuyến mãi trên mỗi đơn hàng. Số lượng hàng khuyến mãi xuất tương ứng với chương trình khuyến mãi do công ty quy định (Mặt hàng và số lượng hàng khuyến mãi được nhập vào do người sử dụng).
 • Quản lý tiền khuyến mãi cho khách hàng, tiền chiết khấu trên đơn hàng.
 • Quản lý các đơn hàng trả lại của nhân viên giao hàng.
 • Mỗi lần xuất hàng có cảnh báo công nợ của nhân viên giao hàng để giúp kế toán xác định có tiếp tục xuất hàng cho nhân viên giao hàng đó không.
3. Quản lý CÔNG NỢ - THU - CHI.
 • Quản lý công nợ phải trả.
 • Quản lý công nợ phải thu theo khách hàng, nhân viên giao hàng.
 • Quản lý chiết khấu thương mại cho khách hàng, nhân viên giao hàng.
 • Quản lý tăng giá, giảm giá hàng bán.
 • Quản lý các khoản thu, chi như: Tạm ứng cho nhân viên, hoàn ứng, chi phí nhân công, chí phí nhân viên, chi phí bán hàng, chi phí vận chuyển, chi phí khác v.v…
 • Nghiệp vụ kế toán khác.
4. Quản lý hệ thống:
 • Quản lý người sử dụng: Quản lý quyền sử dụng các chức năng của người dùng.
 • Nhật ký đăng nhập của người sử dụng: Lưu lại các hoạt động đăng nhập người dùng.
 • Sao lưu phục hồi dữ liệu.
5. Quản lý thông tin:
 • Thông tin Khách hàng.
 • Thông tin Nhà cung cấp.
 • Thông tin Nhân viên.
 • Thông tin các kho hàng.
 • Thông tin mặt hàng.
6. Quản lý báo cáo.
6. 1. Báo cáo Kho.

 • Bảng kê phiếu nhập kho.
 • Bảng kê chi tiết phiếu nhập kho.
 • Bảng kê phiếu nhập kho theo nguồn nhập.
 • Bảng kê chi tiết phiếu nhập kho theo nguồn nhập.
 • Bảng kê tổng hợp phiếu nhập kho theo nguồn nhập.
 • Bảng kê phiếu xuất kho.
 • Bảng kê chi tiết phiếu xuất kho.
 • Bảng kê phiếu xuất kho theo nguồn xuất.
 • Bảng kê chi tiết phiếu xuất kho theo nguồn xuất.
 • Bảng kê tổng hợp phiếu xuất kho theo nguồn xuất.
 • Bảng kê phiếu chuyển kho.
 • Bảng kê chi tiết phiếu chuyển kho.
 • Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn.
 • Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn thực xuất (Không tính hàng bán trả lại).
 • Sổ kho theo số lượng.
 • Thẻ kho.
6. 2. Báo cáo Công nợ.
 • Sổ nhật ký bán hàng.
 • Sổ chi tiết bán hàng.
 • Sổ nhật ký bán hàng theo địa chỉ.
 • Số chi tiết bán hàng theo địa chỉ.
 • Tổng hợp công nợ phải thu.
 • Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên.
 • Tổng hợp công nợ phải thu theo đối tượng.
 • Sổ nhật ký phiếu mua hàng.
 • Sổ chi tiết phiếu mua hàng.
 • Tổng hợp công nợ phải trả.
6. 3. Báo cáo Tài chính.
 • Sổ nhật ký chung.
 • Sổ nhật ký chung tổng hợp theo loại phiếu.
 • Sổ nhật ký chung tổng hợp theo tài khoản.
 • Sổ nhật ký THU – CHI.
 • Sổ nhật ký phiếu THU.
 • Sổ nhật ký phiếu CHI.
6. 4. Báo cáo Doanh thu.
 • Sổ tổng hợp hoạt động (Bản cân đối tài khoản).
 • Sổ tổng hợp lợi nhuận theo từng mặt hàng.
6. 5. Báo cáo Tổng hợp.
 • Tổng hợp bán hàng.
 • Bảng kê giao hàng theo nhân viên.
 • Tổng hợp mua hàng.
 • Tổng hợp hàng bán và hàng bán trả lại.
 • Bảng kê chi tiết hàng bán và hàng bán trả lại.
7. Trợ giúp.
 • Hướng dẫn sử dụng.
 • Góp ý kiến.
 • Hỗ trợ từ xa.
 • Thông tin về chương trình.
I. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Support: Mr. Rin
Fone: 0949.10.50.80 - 0166.2919.985
Skype: rinph.it
Website: softechhue.com
 
MngSale01

MngSale01

Thành viên thân thiết
5/12/13
23
1
8
33
thua thien hue
- Nhanh chóng
- Tiện lợi
- Chính xác
- Hiệu quả
 
MngSale01

MngSale01

Thành viên thân thiết
5/12/13
23
1
8
33
thua thien hue
- Nhanh chóng
- Tiện lợi
- Chính xác
- Hiệu quả
I. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Support: Mr. Rin
Fone: 0949.10.50.80 - 0166.2919.985
Skype: rinph.it
Website: softechhue.com
 
MngSale01

MngSale01

Thành viên thân thiết
5/12/13
23
1
8
33
thua thien hue
- Nhanh chóng
- Tiện lợi
- Chính xác
- Hiệu quả
 

Thành viên trực tuyến

 • xediengiatot
 • truongbinhtran
 • KimNgoc9x
 • ctvinh
 • gjahuy
 • prokhong5

Xem nhiều

TEXT LINK