Tiểu mục nộp lệ phí môn bài thực hiện từ năm 2017

  • Thread starter Giangmt
  • Ngày gửi
G

Giangmt

Trung cấp
4/10/17
145
0
16
36
Nghĩa vụ phát sinh phải nộp của lệ phí môn bài được hạch toán theo tiểu mục mới như sau:
- Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm: Hạch toán tiểu mục 2862.
- Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm: Hạch toán tiểu mục 2863.
- Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ p
hí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 300.000 đồng/năm: Hạch toán tiểu mục 2864.
Nếu vướng mắc xin liên lạc đến số 0373.722.858 (Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp Kế toán An Hiểu Minh).
(Kế toán An Hiểu Minh)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều