Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm Việt Nam

 • Thread starter Congnhatangroup1
 • Ngày gửi
C

Congnhatangroup1

Sơ cấp
18/7/17
86
0
6
24
nhatangroup.com
Điều kiện để hoạt động kinh doanh đại lý bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay có những quy định như sau:
Định nghĩa về đại lý bảo hiểm ?
“Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Tư vấn pháp lý hoạt động kinh doanh đại lý bảo hiểm Việt Nam
Những nội dung pháp lý khác về hoạt động kinh doanh bảo hiểm:
 • Kinh doanh môi giới bảo hiểm
 • Kinh doanh tái bảo hiểm
 • Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Việt Nam
I. Điều kiện Đại lý bảo hiểm:
* Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:
 • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp
 • Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, việc cấp Chứng chỉ đại lý bảo hiểm
* Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:
 • Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp
 • Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm
* Đối với đại lý phân phối bảo hiểm thủy sản
Để được hoạt động bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Đã có tối thiểu 3 tháng liên tục hoạt động đại lý bảo hiểm
 • Không vi phạm các quy định pháp luật và đạo đức hành nghề đại lý bảo hiểm
 • Được đào tạo tối thiểu là 16 giờ về bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
* Đối với đại lý phân phối sản phẩm liên kết đầu tư
Để triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo tuyển chọn các đại lý bảo hiểm đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian hành nghề đại lý
 • Có chứng chỉ đại lý bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị theo quy định của pháp luật. Quy định này không áp dụng đối với các đại lý bảo hiểm đã đủ tiêu chuẩn và được doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng để bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị trước ngày Thông tư số 135/2012/TT_BTC có hiệu lực.
Đáp ứng một trong các điều kiện về kinh nghiệm dưới đây:
 • Là đại lý bảo hiểm và có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm liên tục; hoặc
 • Là đại lý bảo hiểm, có ít nhất sáu (06) tháng kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp; hoặc
 • Là đại lý bảo hiểm, có ít nhất sáu (06) tháng kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm liên tục và có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
 • Để triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo tuyển chọn các đại lý bảo hiểm đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm hoặc đã có ít nhất 02 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc đã tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
 • Không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian hành nghề đại lý bảo hiểm
 • Đại lý bảo hiểm phải được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tối thiểu là 24 giờ và được doanh nghiệp bảo hiểm cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học mới được phép bán bảo hiểm liên kết chung;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những sai sót do đại lý của mình gây ra làm tổn tại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp các khoản tiền mà doanh nghiệp đã trả cho bên mua bảo hiểm do lỗi của đại lý.
* Đối với đại lý phân phối sản phẩm bảo hiểm hưu trí
 • Để triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ sử dụng các đại lý bảo hiểm đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp
 • Không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian hành nghề đại lý
 • Có ít nhất 06 (sáu) tháng kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ liên tục hoặc 06 (sáu) tháng làm việc liên tục trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
II. Hỗ trợ pháp lý tại Việt Luật
 • Trong khi tìm hiểu quy định hay thực hiện thủ tục đăng ký cấp phép đại lý bảo hiểm nếu có vướng mắc về mặt pháp lý liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
 • Hotline hỗ trợ : 0965 999 345 - Kênh hỗ trợ online khác như chat website , zalo, skype, viber...
III. Văn bản quy phạm pháp luật
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm - Xem chi tiết Tại Đây
 • Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm số 2010 - Xem chi tiết Tại Đây
 • Nghị định Số: 73/2016/NĐ-CP Quy định thi hành luật kinh doanh bảo hiểm - Xem chi tiết Tại Đây !
 • Thông tư Số: 50/2017/TT-BTC - Xem chi tiết Tại Đây !
 • Thông tư số 194/2014/TT-BTC - Xem chi tiết Tại Đây !
 • Thông tư 135/2012/TT-BTC
 • Thông tư số 115/2013/TT-BTC
 • Quyết định số 96/207/QĐ-BTC
Xem thêm: http://nhatanoffice.com/dich-vu-thanh-lap-cong-ty/
 

Thành viên trực tuyến

 • Singleboy
 • HaiTam

Xem nhiều