DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM

1284 lượt xem

Đ

Đăng ký kinh doanh

Sơ cấp
24/8/17
27
0
6
29
Bạn đang có vấn đề về số liệu trong báo cáo tài chính, Nghiệp vụ của nhân viên kế toán chưa cao và có nhiều sai sót trong công việc lập báo cáo tài chính cuối năm;
CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT là đơn vị chuyên cung cấp gói dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khắc phục, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện hệ thống kế toán, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro trong doanh nghiệp khi quyết toán thuế.

Để chuẩn bị cho công việc soát xét lại báo cáo tài chính doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin và hồ sơ bao gồm:
– Sổ sách kế toán ( Thu, chi; nhập , xuất và các sổ tổng hợp, chi tiết …..)
– Báo cáo thuế,
– Các hóa đơn đầu vào,
– Hóa đơn đầu ra;
– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;
– Bảng lương nhân viên;
– Hợp đồng kinh tế , hợp đồng lao động;
– Sổ công nợ ….
-Trao đổi về quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
  • Công việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:
– Tập hợp các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
– Kiểm tra đối chiếu số liệu trên chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo thuế của
doanh nghiệp;
– Kiểm tra soát xét tính hợp pháp của các chứng từ kế toán;
– Kiểm tra soát xét việc định khoản các nghiệp vụ kế toán;,
– Kiểm tra soát xét việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
– Kiểm tra soát xét việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng, quý;
– Kiểm tra soát xét việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
– Kiểm tra soát xét việc khai thuế thu nhập cá nhân;
– Kiểm tra soát xét việc lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
– Kiểm tra soát xét việc kết chuyển, lập báo cáo tài chính theo quy định;
-Thực hiện điều chỉnh các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;
-Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả
thực hiện dịch vụ;
  • Hoàn thiện số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật
thuế;
– Điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;
– Lập báo cáo quyết toán thuế;
– Hoàn thiện báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;
Với đội ngũ nhân viên của CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT nhiều năm kinh nghiệm, có nghiệp vụ cao và am hiểu các quy định pháp luật sẽ làm hài lòng và vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.

Địa chỉ: Số 283, Phòng 605A, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Email1: ketoanviet2016.shtb@gmail.com
Email2:tuvanluat.shtb@gmail.com
Điện thoại: 0976.094.886/ 0243.5528.995
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK