Những lưu ý khi làm kế toán vốn bằng tiền cho các kế toán viên

 • Thread starter bravo2018
 • Ngày gửi
B

bravo2018

Sơ cấp
9/6/18
4
0
1
27
#1
Kế toán vốn bằng tiền vô cùng quan trọng trong các doanh nghiệp, vì vậy mà việc hoạch toán cần phải tuân thủ rất nhiều vấn đề như sau.
1. Nắm vững các tài khoản liên quan
Đầu tiên cần nắm vững các tài khoản liên quan đến kế toán vốn bằng tiền, bao gồm:
Tài khoản 111 – Tài khoản Tiền mặt
Tài khoản 111 hiện nay có 3 TK cấp 2:
Tài khoản 1111 – Tài khoản Tiền Việt Nam
Tài khoản 1112 – Tài khoản Ngoại tệ
Tài khoản 1113 – Tài khoản Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
Tài khoản 112 – Tài khoản Tiền gửi Ngân hàng
Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 2, bao gồm:
Tài khoản 112 – Tài khoản Tiền gửi ngân hàng có 3 TK cấp 2
Tài khoản 1121 – Tài khoản Tiền Việt Nam
Tài khoản 1122 – Tài khoản Ngoại tệ
Tài khoản 1123 – Tài khoản Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
Đối với tiền gửi ngần hàng, có một số lưu ý sau với kế toàn cần phải tuân thủ
Tài khoản 11211: Tài khoản VND tại ngân hàng ACB
Tài khoản 11212: Tài khoản VND tại ngân hàng VCB
Tài khoản 11213: Tài khoản VND tại ngân hàng HSBC
Tài khoản 11221: Tài khoản USD tại VCB
Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển.
Tài khoản 113 có 2 TK cấp 2
Tài khoản 1131 – Tiền Việt Nam
Tài khoản 1132 – Ngoại tệ
2. Lưu ý khi hạch toán kế toán vốn bằng tiền
Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam

Kế toán cần phải quy đổi tất cả ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch trước khi tiến hành nhập quỹ tiền mặt. Tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh là điểm quan trọng cần lưu ý.
Thực hiện đầy đủ các giấy tờ
Phiếu thu, phiếu chi phải có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép nhập chính là những giấy tờ cần thiết mà kế toán vốn bằng tiền phải làm khi họ tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt.
Kiểm kê hàng ngày
Nhiệm vụ của thủ quỹ đó là phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế từ đó đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt hàng ngày để có biện pháp xử lý khi có chênh lệch xảy ra. Nếu trong trường hợp có chênh lệch ngay lâp tức thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý.
 

Thành viên trực tuyến

 • binhminhsom
 • thaoly2807
 • thanhlee
 • thuongdan
 • huygia88
 • daongocnam0603
 • trandung123
 • AZ Invoice
 • hieu1605
 • Thuận Hưng
 • lieuvu
 • seocuulong
 • hangtt81
 • Trần Mỹ Hảo
 • quynhchi10
 • sxconkho15
 • xediengiatot
 • LG_dreamXem nhiều