Những câu hỏi phổ biến trong suốt quá trình sử dụng phần mềm 1C:Kế toán (Phần 1)

7588 lượt xem

1C:Support

1C:Support

Đối tác
22/8/18
6
0
1
24
Câu 1 :Công ty tôi đã xuất hóa đơn bán hàng khách và muốn ghi nhận khoản chiết khấu cho khách hàng, tôi phải làm thế nào trên phần mềm 1C.

Trả lời : Để ghi nhận khoản chiết khấu cho khách hàng:
+ Trường hợp, muốn ghi nhận khoản chiết khấu riêng: Trong chứng từ Giao hàng và cung cấp dịch vụ, bạn tạo một loại dịch vụ tên là Chiết khấu khách hàng và xuất bán dịch vụ đó như bình thường, lưu ý là đơn giá dịch vụ sẽ là số âm.

+ Trường hợp giá trị hàng hóa giảm đi theo cùng một tỷ lệ và ghi nhận doanh thu theo giá đã giảm: Trong chứng từ Giao hàng và cung cấp dịch vụ, bạn ấn nút Thay đổi, chọn Dạng thay đổi là Tăng thêm giá (%), nhập % thay đổi là nếu giảm giá thì nhập % âm, tăng giá nhập % dương; Cuối cùng ấn OK.

Câu 2:Trong phần mềm 1C: KẾ TOÁN 8 làm thế nào để biết các mặt hàng giá vốn > giá bán

Trả lời: Vào menu báo cáo -> báo cáo quản trị -> báo cáo bán hàng -> tùy chỉnh xem theo mẫu in có giá vốn -> các mặt hàng có lãi gộp âm tức là giá bán < giá vốn
 
Sửa lần cuối:
1C:Support

1C:Support

Đối tác
22/8/18
6
0
1
24
Những câu hỏi phổ biến trong suốt quá trình sử dụng phần mềm 1C:Kế toán (Phần 1) (Tiếp)

Câu 3: Làm thế nào để mặc người lập ở chứng từ thu chi và người lập sổ sách?
Trả lời:
Để mặc định người lập tại chứng từ thu chi bạn cần tạo người sử dụng của chương trình, Khi vào bằng tài khoản của người sử dụng nào thì tài khoản đó sẽ mặc định là người lập trong các chứng từ.
Để mặc định người lập sổ sách vào Menu Công ty -> Vai trò trách nhiệm trong doanh nghiệp. Tại đây thêm mới 1 dòng chọn ngày bắt đầu, doanh nghiệp vai trò là người lập sổ, cá nhân... Khi đó khi mở sổ sách chúng ta sẽ thấy người lập sổ đã được mặc định.

Câu 4: Kết thúc năm tài chính tôi đã chốt số liệu trên phần mềm 1C:KẾ TOÁN, có cách nào không làm thay đổi số liệu đó khi thao tác các nghiệp vụ năm sau không?
Trả lời:
Để hạn chế việc dữ liệu thay đổi sau khi đã chốt số liệu năm tài chính, bạn có thể đặt ngày cấm thay đổi dữ liệu trên phần mềm bằng cách sau.
Vào Menu Công cụ --> Tùy chỉnh chương trình --> Cầm thay đổi dữ liệu --> Đặt ngày cấm thay đổi: chỉ ra ngày cuối cùng của năm tài chính chốt số liệu.
Việc đặt ngày cấm thay đổi dữ liệu có thể áp dụng đối với từng người sử dụng.
 
Sửa lần cuối:
1C:Support

1C:Support

Đối tác
22/8/18
6
0
1
24
Câu 6 : Khi tạo Mã hàng, Mã đối tác tôi muốn tự gõ theo mã nội bộ công ty quản lý để tiện theo dõi chứ không theo mã tự sinh của phần mềm 1C:KẾ TOÁN thì có cách nào không?
Trả lời:
Để có thế tự gõ mã theo ý muốn bạn thao tác như sau trên phần mềm:
Menu Công cụ --> Công vụ --> Tùy chỉnh chiến lược soạn số thứ tự (mã) đối tượng --> Chọn Danh mục Mặt hàng, Đối tác --> Soạn số thứ tự: bấm thay đổi từ Không được phép thành Được phép
Ngoài việc soạn về mã danh mục, thì có thể soạn số thứ tự đối với các chứng từ.

Câu 7: Làm thế nào để khi mở chứng từ các cột tài khoản không hiện lên nhưng khi cần xem vẫn có thể xem?

Trả lời:
Điều này sẽ được thiết lập theo từng người sử dụng bằng cách vào menu Công cụ/ Quản lý người sử dụng và quyền truy cập/ Danh sách người sử dụng --> Chọn người sử dụng cần thực hiện và bỏ nút tích Hiển thị các tài khoản kế toán trong các chứng từ là ok.
 
1C:Support

1C:Support

Đối tác
22/8/18
6
0
1
24
Làm thế nào để đặt dấu xoá toàn bộ chứng từ đã nhập trên phần mềm
Trả lời:
Để thực hiện xoá toàn bộ chứng từ đã nhập liệu trên phần mềm ta thực hiện bằng cách như sau, vào menu Kế toán tổng hợp--> chọn Nhật ký giao dịch --> nhấn Ctrl+A để chọn toàn bộ chứng từ sau đó nhấn chuột phải và chọn Đặt dấu xoá.
 
Sửa lần cuối:
1C:Support

1C:Support

Đối tác
22/8/18
6
0
1
24
Phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8 có chứng đóng sổ cuối kỳ, cần có những thao tác gì trước khi thực hiện chứng từ này?
Trả lời:
Mục đích của đóng sổ cuối kỳ là chúng ta cần xác định chính xác các giá vốn hàng bán, giá các Nguyên vật liệu xuất kho xác định chính xác chi phí quản lý, chi phí bán hàng và kết quả kinh doanh. Để phần mềm tự động tính toán một cách chính xác Chúng ta cần chú ý các thao tác sau.

Hàng ngày ,Chúng ta gặp các trường hợp xảy ra như sau:
Khi nhập chứng từ mua , bán hàng hóa có thể chúng ta không nhập đúng trình tự thời gian do vậy giá vồn mà phần mềm tự động tính toán sẽ không chính xác.

Mặt khác, với các chứng từ bán hàng và thu tiền hay ngược lại mua hàng và chi tiền nếu nhập không đúng trình tự thời gian sẽ xảy ra các khoản ứng trước và các bút toán khấu trừ không hợp lý : Ví dụ lập phiếu thu trước khi bán hàng sẽ có thêm một bút toán khấu trừ khoản ứng trước.

Do đó trước khi đóng sổ cuối kỳ để phần mềm tính toán lại các bút toán chính xác theo trình tự thời gian:
Kế toán phải thực hiện bút toán kết chuyển lại chứng từ trong tháng. Có rất nhiều cách để máy tự động kết chuyển chứng từ .Các Bạn có thể thực hiện một trong ba cách sau:

Cách 1: Vào Thao tác -> kết chuyển chứng từ -> tích vào tất cả các chứng từ -> chọn thời gian -> bấm thực hiện.
Cách 2: Công cụ -> Kết chuyển chứng từ theo nhóm -> chọn ngày tháng -> kết chuyển.
Cách 3: Công cụ ->Xử lý danh mục chứng từ theo nhóm -> chọn dạng chứng từ -> lấy ra -> chọn thao tác kết chuyển -> chọn đúng -> Thực hiện.

Sau đó: Bạn vào Hoạt động sản xuất kinh doanh -> đóng sổ cuối kỳ -> chọn ngày cuối tháng đóng sổ-> bấm OK

P/S: 1.Cuối năm khi lập báo cáo tài chính để duyệt lại chính xác các chứng từ đã nhập. Chúng ta nên thực hiện kết chuyển lại chứng từ của cả năm đó đảm bảo tính chính xác về chi phí và doanh thu do có thể chúng ta vô tình sửa lại một chứng từ trong năm liên quan đến các tài khoản hạch toán.

2.Trước khi thực hiện thao tác kết chuyển lại chứng từ , Chúng ta bắt buộc sao lưu dữ liệu tránh trường hợp sai sót và việc bacup dữ liệu là bắt buộc ít nhất một tháng một lần đảm bảo dữ liệu không mất mát.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều