Vincent_Han

Vincent_Han

Senior of FADACO AUDITING COMPANY
#1
Với đội ngũ chuyên môn dày dặn kinh nghiệm làm kế toán - kiểm toán đến từ các công ty dịch vụ tư vấn kế toán , kiểm toán hàng đầu chúng tối cung cấp các dịch vụ :

1- Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và tỉnh lân cận:
- Tư vấn kế toán, thuế để doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành.

- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán, Kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
2- Dịch vụ tư vấn thuế:
- Kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách; kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài Chính...

- Soát xét, hoàn thiện sổ sách các năm cũ theo đúng quy định
.....

và các dịch vụ khác liên quan đến báo cáo tài chính. (Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn )

Mr. Quang Huy - Hotline : 09444.29.333
Địa chỉ : Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội


#Note: Nhận giải đáp, tư vấn các câu hỏi, các trường hợp liên quan đến thuế, kế toán, kiểm toán và các vấn đề về doanh nghiệp nói chung.
Mọi câu hỏi xin gửi về hòm thư : quanghuyaudit2018@gmail.com
hoặc Zalo : 09444.29.333
 
Sửa lần cuối:
Vincent_Han

Vincent_Han

Senior of FADACO AUDITING COMPANY
#2
Với đội ngũ chuyên môn dày dặn kinh nghiệm làm kế toán - kiểm toán đến từ các công ty dịch vụ tư vấn kế toán , kiểm toán hàng đầu chúng tối cung cấp các dịch vụ :

1- Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và tỉnh lân cận:
- Tư vấn kế toán, thuế để doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành.
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán, Kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
2- Dịch vụ tư vấn thuế:
- Kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách; kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài Chính...
- Soát xét, hoàn thiện sổ sách các năm cũ theo đúng quy định
.....
và các dịch vụ khác liên quan đến báo cáo tài chính. (Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn )


Mr. Quang Huy - Hotline : 09444.29.333
Địa chỉ : Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội


#Note: Nhận giải đáp, tư vấn các câu hỏi, các trường hợp liên quan đến thuế, kế toán, kiểm toán và các vấn đề về doanh nghiệp nói chung.
Mọi câu hỏi xin gửi về hòm thư : quanghuyaudit2018@gmail.com hoặc Zalo : 09444.29.333
 
Vincent_Han

Vincent_Han

Senior of FADACO AUDITING COMPANY
#6
Với đội ngũ chuyên môn dày dặn kinh nghiệm làm kế toán - kiểm toán đến từ các công ty dịch vụ tư vấn kế toán , kiểm toán hàng đầu chúng tối cung cấp các dịch vụ :

1- Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và tỉnh lân cận:
- Tư vấn kế toán, thuế để doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành.
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán, Kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
2- Dịch vụ tư vấn thuế:
- Kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách; kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài Chính...
- Soát xét, hoàn thiện sổ sách các năm cũ theo đúng quy định
.....
và các dịch vụ khác liên quan đến báo cáo tài chính. (Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn )


Mr. Quang Huy - Hotline : 09444.29.333
Địa chỉ : Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội


#Note: Nhận giải đáp, tư vấn các câu hỏi, các trường hợp liên quan đến thuế, kế toán, kiểm toán và các vấn đề về doanh nghiệp nói chung.
Mọi câu hỏi xin gửi về hòm thư : quanghuyaudit2018@gmail.com hoặc Zalo : 09444.29.333
 
Vincent_Han

Vincent_Han

Senior of FADACO AUDITING COMPANY
#7
1/11/18
#1

Với đội ngũ chuyên môn dày dặn kinh nghiệm làm kế toán - kiểm toán đến từ các công ty dịch vụ tư vấn kế toán , kiểm toán hàng đầu chúng tối cung cấp các dịch vụ :

1- Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và tỉnh lân cận:
- Tư vấn kế toán, thuế để doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành.

- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán, Kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
2- Dịch vụ tư vấn thuế:
- Kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách; kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài Chính...

- Soát xét, hoàn thiện sổ sách các năm cũ theo đúng quy định
.....
và các dịch vụ khác liên quan đến báo cáo tài chính. (Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn )

Mr. Quang Huy - Hotline : 09444.29.333
Địa chỉ : Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
 
Vincent_Han

Vincent_Han

Senior of FADACO AUDITING COMPANY
#11
1/11/18
#1

Với đội ngũ chuyên môn dày dặn kinh nghiệm làm kế toán - kiểm toán đến từ các công ty dịch vụ tư vấn kế toán , kiểm toán hàng đầu chúng tối cung cấp các dịch vụ :

1- Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và tỉnh lân cận:
- Tư vấn kế toán, thuế để doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành.

- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán, Kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
2- Dịch vụ tư vấn thuế:
- Kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách; kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài Chính...

- Soát xét, hoàn thiện sổ sách các năm cũ theo đúng quy định
.....
và các dịch vụ khác liên quan đến báo cáo tài chính. (Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn )

Mr. Quang Huy - Hotline : 09444.29.333
Địa chỉ : Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
 
Vincent_Han

Vincent_Han

Senior of FADACO AUDITING COMPANY
#13
1- Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và tỉnh lân cận:
- Tư vấn kế toán, thuế để doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành.
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán, Kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
2- Dịch vụ tư vấn thuế:
- Kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách; kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài Chính...
- Soát xét, hoàn thiện sổ sách các năm cũ theo đúng quy định
.....
và các dịch vụ khác liên quan đến báo cáo tài chính. (Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn )
 
Vincent_Han

Vincent_Han

Senior of FADACO AUDITING COMPANY
#14
1- Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và tỉnh lân cận:
- Tư vấn kế toán, thuế để doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành.
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán, Kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
2- Dịch vụ tư vấn thuế:
- Kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách; kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài Chính...
- Soát xét, hoàn thiện sổ sách các năm cũ theo đúng quy định
.....
và các dịch vụ khác liên quan đến báo cáo tài chính. (Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn )
 
Vincent_Han

Vincent_Han

Senior of FADACO AUDITING COMPANY
#15
Với đội ngũ chuyên môn dày dặn kinh nghiệm làm kế toán - kiểm toán đến từ các công ty dịch vụ tư vấn kế toán , kiểm toán hàng đầu chúng tối cung cấp các dịch vụ :

1- Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và tỉnh lân cận:
- Tư vấn kế toán, thuế để doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành.
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán, Kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
2- Dịch vụ tư vấn thuế:
- Kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách; kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài Chính...
- Soát xét, hoàn thiện sổ sách các năm cũ theo đúng quy định
.....
và các dịch vụ khác liên quan đến báo cáo tài chính. (Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn )


Mr. Quang Huy - Hotline : 09444.29.333
Địa chỉ : Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội


#Note: Nhận giải đáp, tư vấn các câu hỏi, các trường hợp liên quan đến thuế, kế toán, kiểm toán và các vấn đề về doanh nghiệp nói chung.
Mọi câu hỏi xin gửi về hòm thư : quanghuyaudit2018@gmail.com hoặc Zalo : 09444.29.333
 
Vincent_Han

Vincent_Han

Senior of FADACO AUDITING COMPANY
#16
1/11/18
#1

Với đội ngũ chuyên môn dày dặn kinh nghiệm làm kế toán - kiểm toán đến từ các công ty dịch vụ tư vấn kế toán , kiểm toán hàng đầu chúng tối cung cấp các dịch vụ :

1- Nhận làm sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho mọi loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và tỉnh lân cận:
- Tư vấn kế toán, thuế để doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt kịp thời các quy định hiện hành.

- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán, Kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.
- Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực.
2- Dịch vụ tư vấn thuế:
- Kiểm tra, soát xét chứng từ hợp lý, hợp lệ; kiểm tra hạch toán sổ sách; kiểm tra báo cáo thuế, báo cáo tài Chính...

- Soát xét, hoàn thiện sổ sách các năm cũ theo đúng quy định
.....
và các dịch vụ khác liên quan đến báo cáo tài chính. (Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn )

Mr. Quang Huy - Hotline : 09444.29.333
Địa chỉ : Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội
 
Vincent_Han

Vincent_Han

Senior of FADACO AUDITING COMPANY
#20
Mùa BCTC đến rồi
Bên mình nhận dịch vụ kiểm toán BCTC bạn nào có nhu cầu liên hệ mình nhé
SĐT 0833333638
Địa chỉ : C6K1 - Trần Hữu Dực - Nam Từ Liêm - Hà Nội
 

Thành viên trực tuyến

  • Nguyen Ly 88
  • lethanhqlda

Xem nhiều