Truyện cười: Tùy vào khách.

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Một vị khách hỏi người bán vé nhà hát:

- Vở kịch sẽ kéo dài bao lâu?

- Tùy!... Có khi 2 tiếng, đôi lúc một tiếng... Nhưng thường chỉ độ 30 phút.

- Tôi chưa hiểu?

- À... Chúng tôi cứ diễn đến lúc khách về hết thì thôi.

Nguồn: Sưu tầm
 

Thành viên trực tuyến

  • ut duong
  • ngoanhtuandx
  • thuongdan
  • Huyền Mia
  • codejava94
  • water830101
  • xediengiatot
  • HaoNguyen1203

Xem nhiều