ERP Bài toán Giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Quy trình tính giá thành phải được theo dõi chặt chẽ các chi phí phát sinh kể từ khi nguyên vật liệu bắt đầu được đưa vào sản xuất cho đến lúc thành phẩm tạo thành nhập kho và được ghi nhận một cách chính xác.
Bước 1: Tập hợp các chi phí sản xuất ra sản phẩm (621; 622; 627)
Bước 2: Phân bổ chi phí dùng chung cho các sản phẩm thành những chi phí dùng riêng. Cho các loại sản phẩm bằng 1 tiêu thức hợp lý để tính ra được giá thành cho từng sản phẩm.
Bước 3: Sử dụng phương pháp trong quy trình tính giá thành.
Bước 4: Xác định sản phẩm hoàn thành trong kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ của kỳ tính giá thành
Bước 5: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo một trong các phương pháp phù hợp
Bước 6: Tính trị giá trong quy trình tính giá thành sản phẩm hoàn thành

Bước 7: Tính giá thành từng loại sản phẩm và Lập bảng tính giá thành của từng loại sản phẩm mà đã hoàn thành trong kỳ
Việc tính giá thành luôn là một bài toán đau đầu trong các doanh nghiệp đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất có quy trình sản xuất phức tạp, nhiều công đoạn, có sự tham gia của nhiều bộ phận... Lựa chọn phần mềm quản lý sản xuất để hỗ trợ công tác này là một giải pháp mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay lựa chọn. Với sự đa dạng về lĩnh vực cũng như quy trình sản xuất đặc thù của các doanh nghiệp, phần mềm BRAVO có khả năng tùy chỉnh để phù hợp với mọi yêu cầu đó.
>>> Chi tiết về khả năng giải quyết bài toán giá thành của phần mềm BRAVO. Xem tại đây.
>>>
Phần mềm kế toán quản trị BRAVO 8.
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot

TEXT LINK

Xem nhiều