Xây dựng Tools kế nối phần mềm kế toán với hệ thống hóa đơn điện tử Viettel, VNPT, M-Invoice, Bkva.

  • Thread starter datketoanmay
  • Ngày gửi
D

datketoanmay

datketoanmay
27/2/15
24
5
3
42
- Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP về quy định sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ. Dự kiến đến tháng 11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải dùng hóa đơn điện tử.
- Để tiết kiệm thời gian về nhập liệu, Sử dụng thông tin nhập liệu hóa đơn từ phần mềm kế toán hiện có để kết nối với hóa đơn điện tử.
- Đơn vị nhận xây dựng Tool kết nối với phương châm dễ sử dụng, thuận tiện, chính xác.
Ai có nhu cầu liên hệ SĐT: 0988083315.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều