Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư số 45/2013/TT-BTC

  • Thread starter Webketoan - Cơ sở tri thức kế toán
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 45/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Similar threads

T
  • Đã khóa
  • Article
tuvan.webketoan.vn Thông tư 133/2016/TT-BTC
Trả lời
0
Lượt xem
710
Tư vấn kế toán online
tuvan.webketoan.vn
T
W
  • Đã khóa
  • Article
Trả lời
0
Lượt xem
1K
Tư vấn kế toán online
Webketoan - Cơ sở tri thức kế toán
W
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều