Nhân viên kế toán

  • Thread starter Tuyenketoan.com.vn
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

Tuyenketoan.com.vn

Trung cấp
4/3/11
215
5
0
1b Hoàng Diệu, Phường 13, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics

- Xuất hóa đơn cho khách hàng dựa vào bảng kê chi tiết các dịch vụ phát sinh.
- Kiểm tra việc xuất hóa đơn đầu ra, ghi nhận doanh thu và hoàn tất các báo cáo liên quan đến doanh thu thu được.
- Kiểm tra các chứng từ hóa đơn đầu vào và hạch toán chi phí
- Kiểm soát hợp lý việc phát sinh của các chi phí. Theo dõi biến động của các khoản chi phí trong từng kì kế toán.
- Theo dõi các khoản khách hàng thanh toán qua ngân hàng.
- Theo dõi, lập báo cáo tình hình số dư công nợ quá hạn.
- Thu thập các chứng từ kế toán, theo dõi các tài khoản và xử lý nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến bộ phận
- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.


  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp

  • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, gửi kèm file hoặc nộp trực tiếp tại công ty.
    - Tiêu đề mail ghi rõ: “Vị trí ứng tuyển _ Tên ứng viên”
    - Tel: (84.28) 6268 5858 (Ext: 8140) – 0348 015 389 (Ms Thanh Tú)

  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự
  • Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu , Quận 4 , Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xem tin gốc tại tuyenketoan.com.vn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK