LẬP VÀ NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ 6 THÁNG TRƯỚC NGÀY 5/6/2021

 • Thread starter P.T.Quyen
 • Ngày gửi
P.T.Quyen

P.T.Quyen

Điều hành viên
1/6/20
14
19
3
32
Ngày 14/12/2020, Chính Phủ đã ban hành nghị định số 145/2020 NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Trong đó, tại khoản 2 điều 4 của Nghị định đã quy định cụ thể một số thay đổi về việc lập và nộp Báo cáo tình hình thay đổi lao động:
"Điều 4. Báo cáo sử dụng lao động
...
2. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình thay đổi về lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo bằng bản giấy để cập nhật đầy đủ thông tin theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này."
#baocaolaodong
 

Đính kèm

 • 01PLI-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong.xlsx
  12.5 KB · Lượt xem: 19
Sửa lần cuối:
P.T.Quyen

P.T.Quyen

Điều hành viên
1/6/20
14
19
3
32
Công văn hướng dẫn nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động của Thành phố Thủ Đức và Quận 10
 

Đính kèm

 • CV 633.2021 HƯỚNG DẪN NHẬN KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG 2021.pdf
  841.8 KB · Lượt xem: 6
 • So_297_LDTBXHLD_thuc_hien_Dieu_4_NGhi_dinh_so_145_ve_bao_cao_su_dung_lao_dongsigned.pdf
  1 MB · Lượt xem: 7
P.T.Quyen

P.T.Quyen

Điều hành viên
1/6/20
14
19
3
32
Công văn hướng dẫn nộp báo cáo tình hình thay đổi lao động của Quận 7
 

Đính kèm

 • CV973_LDTBXH_BC tinh hinh sư dung lao dong 2021_0001.signed.pdf
  1.9 MB · Lượt xem: 4
 • Love
Reactions: hangpham@ktt
S

sahara1515

Sơ cấp
10/11/18
57
9
8
32
cho mình hỏi chút cái này không làm có sao không ạ?
 
P.T.Quyen

P.T.Quyen

Điều hành viên
1/6/20
14
19
3
32
cho mình hỏi chút cái này không làm có sao không ạ?
bạn xem mức xử phạt tại khoản 1 điều 7 Nghị định 28/2020/NĐ-CP:
"Điều 7. Vi phạm về tuyển, quản lý lao động
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây.
a) Không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động;
b) Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;
c) Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện;
d) Thu tiền của người lao động tham gia tuyển lao động;
đ) Không lập sổ quản lý lao động; lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; không ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ quản lý lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực; không cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động."
 

Thành viên trực tuyến

 • hoangcong77vn
 • Đồ Gia Dụng Nhập Khẩu

Xem nhiều