mn giúp em với ạ

  • Thread starter sucgan
  • Ngày gửi
S

sucgan

Sơ cấp
18/7/21
2
1
1
19
Ngày 5/1/Y được cấp trên quyết định cho phép thanh lý một TSCĐ có nguyên giá là 26.300.000 đ, đã khấu hao 26.000.000 đ. Biên bản thanh lý cho biết chi phí thanh lý TSCĐ phát sinh gồm VL phụ 270.000 đ, tiền mặt 2.500.000 Phiếu nhập kho phế liệu thu hồi từ TSCĐ bị thanh lý trị giá 5.500.000 đ

2/ Ngày 15/1/Y kiểm kê phát hiện có một TSCĐ bị thiếu so với sổ sách kế toán, nguyên giá ghi sổ là 18.600.000 đ, đã khấu hao 15.000.000 đ, chưa biết rõ nguyên nhân.

4/ Cuối tháng đã có quyết định xử lý của cấp trên về TSCĐ thiếu như sau: Bộ phận sử dụng phải bồi thường 50% giá trị thiếu, còn lại cho ghi giảm vốn kinh doanh của DN. Bộ phận sử dụng đã bồi thường bằng tiền mặt.

Yêu Cầu : Tính toán và phản ánh vào TK tình hình trên. Cho biết tỷ lệ khấu hao TSCĐ bình quân chung của DN là 20%
 

Xem nhiều