Anh chị nào biết trả lời giúp em với ạ

  • Thread starter BÙI NHƯ
  • Ngày gửi
BÙI NHƯ

BÙI NHƯ

Sơ cấp
26/7/21
1
0
1
22
Một công ty đang xem xét việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho một dự án đầu tư. Dự án đầu tư này có cùng rủi ro với thị trường (bê ta = 1) và tỷ suất sinh lợi nhà đầu tư yêu cầu là 20%. Nếu lãi suất phi rủi ro là 10% và tỷ suất sinh lợi mong đợi nhà đầu tư yêu cầu khi đầu tư vào cổ phiếu của công ty là 15%, công ty nên tiếp tục tiến hành phương án trên:

1. Trừ khi bê ta của công ty lớn hơn 2,0

2. Trừ khi bê ta của công ty nhỏ hơn 2,0

3. Bất kể bê ta của công ty như thế nào.

Câu trả lời nào đúng? Bạn hãy giải thích ngắn gọn lý do chọn câu trả lời đó.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều