Khoản chi cho NLĐ từ giảm quỹ TNLĐ, BNN

M

MTV.Blog

Sơ cấp
29/6/19
8
0
1
28
myvietnamtax.blogspot.com
Dear anh,chị,em

Theo QĐ 23/2021 của Thủ tướng thì mức đóng Quỹ TNLĐ, BNN bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (giảm từ 0,5% trước đấy), áp dụng từ 1/7/2021 - 30/6/2022.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động phải hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm mức đóng vào Quỹ TNLĐ, BNN cho NLĐ phòng, chống Covid-19.

Vậy số tiền chi cho NLĐ từ số giảm đóng Quỹ TNLĐ, BNN trên ghi vào chi phí đúng không? Nếu ghi vào chi phí thì chi vào mục nào: 1) chi đóng Quỹ TNLĐ, BNN, 2) chi có tính chất phúc lợi (giới hạn 1 tháng lương BQ)?

Mong được sự thảo luận của mọi người.
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/06
3,061
474
83
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Lúc hạch toán phải nộp bạn hạch toán ntn?
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/06
3,061
474
83
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Bạn không hạch toán thì làm sao biết 0.5 kia là bao nhiêu tiền và nghĩa vụ phải nộp cho ai?
 
M

MTV.Blog

Sơ cấp
29/6/19
8
0
1
28
myvietnamtax.blogspot.com
Bạn không hạch toán thì làm sao biết 0.5 kia là bao nhiêu tiền và nghĩa vụ phải nộp cho ai?
Cái này mình chi cho nhân viên thì Nợ Chi phí và Có Phải trả NLĐ thôi chứ? Sao lại phải nộp đi đâu nhỉ?
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/06
3,061
474
83
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Sao lại có phải trả người lao động bạn? Đây là bạn chi hộ cơ quan bảo hiểm chứ ?
 
M

MTV.Blog

Sơ cấp
29/6/19
8
0
1
28
myvietnamtax.blogspot.com
Theo Quyết định 23, mức đóng vào Quỹ TNLĐ, BNN là 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, áp dụng trong 12 tháng - từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Đồng thời, tại Quyết định 23 quy định “Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19.”

Như vậy,được hiểu là chi bảo hiểm xã hội (phầnđóng quỹ TNLĐ, BNN) bằng 0. DN chi từ chi phí cho NLĐ bằng đúng số tiền giảm đóng quỹ.

QĐ không nói là DN chi hộ BHXH.
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/06
3,061
474
83
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Đây là do bạn hiểu. Khi trích thì vẫn hạch toán
Nợ 154,641,642
Có 338(..)
Khi chi hộ bhxh
Nợ 338
Có 111, 112
Kèm theo đó là danh sách những ng nhận và phiếu chi hoặc unc.
Bạn nên nhớ ở đây là giải pháp tình thế thay vì nộp vào bảo hiểm rồi bảo hiểm chi trả sẽ qua mấy cầu thì dn giữ lại để chi trực tiếp cho người lao động. Quyết định 23 là giải pháp tình huống thời dịch chứ không phải thay thế luật bảo hiểm. Bạm in nghiêng chữ gạch chân kia mà không hiểu thì hơi lạ. Nhất là bạn làm dịch vụ.
 

Xem nhiều